Евдокия Манева: Нито един български продукт няма екомаркировка

Снимка:

Маркировката гарантира опазването на околната среда през целия производствен процес и разделно събиране на отпадъците от производството

Нито един български продукт няма екомаркировка, каза заместник-министъра на околната среда Евдокия Манева. Схемата за екомаркировка е официалният знак на Европейския съюз за екопродукти. Маркировката е базирана на строги екологични критерии, свързани с въздействието на продукта върху околната среда. Схемата е създадена, за да даде на потребителите ясна и достоверна информация за състава на даден продукт и неговото въздействие върху природата.

Евдокия Манева уточни, че екомаркировката е вид европейски сертификат за качеството на предлаганата стока. Маркировката гарантира опазването на околната среда през целия производствен процес и разделно събиране на отпадъците от производството.

Манева уточни, че екомаркировката се дава основно на производители, търговци и хотели. Към момента има 26 продуктови групи, сред които са мебели обувки, компютри и телевизори, туристическо настаняване и други. За да се получи такава маркировка обаче производителят трябва да плати 600 лв. за подаване на заявление, да приложи доказателство за екологичността в работата си. Отделно годишната такса е 500 лв. В Европейския съюз има над 1000 организации и над 20 000 продукти и услуги с екомаркировката.

Информираността на българския потребител по темата е слаба, търсенето на такива продукти – също, стана ясно по време на семинара. Зам.-министърът на околната среда заяви, че се очаква повишен потребителски интерес към такива стоки и услуги, както и сключването на повече международни сделки, при които се изисква екомаркировка.

До края на месеца екоминистарството и земеделското министерство ще предложат на държавната администрация да ползва само рециклирана хартия. В момента такава практика има само в Министерството на околната среда и водите, допълни Евдокия Манева.