15-тата Генерална асамблея на Международната организация по лозата и виното (OVI) решава днес в София бъдещето на сектора

Със стратегически решения, които ще бъдат приети на Генералната асамблея завършва 40-тия юбилеен Световен конгрес по лозарство и винарство, на който тази година България беше домакин

Днес ще се състои 15-тата Генерална асамблея на Международната организация по лозата и виното (OIV), с която всички присъстващи официално ще закрият 40-тия Световен конгрес по лозарство и винарство. По време на конгреса бяха проведени технически заседания, на които се обсъдиха актуални глобални и локални теми за настоящето и бъдещо състояние на винопроизводствения сектор. На Генералната асамблея ще бъдат взети финални решения по всички поставени теми за предстоящите 10 години в световната винена индустрия.

Последният ден от Световния конгрес по лозарство и винарство е ключов за бъдещето развитие на световното винопроизводство и предоставя шанс на България да внесе предложения, които да имат сериозно отражение във винените практики за следващите 10 години.

Вчера беше проведена мащабна винена обиколка, стартираща от столицата, за да премине през Благоевград, Пловдив, завършвайки с винарна  в гр. Хасково. По време на тура участниците изминаха над 600 км. и се запознаха отблизо с производството на местните изби, където имаха възможността да дегустират над 42 вида бели и червени вина и 12 вида розе и да се насладят на едни от най-живописните родни кътове.