БАБХ е сред централните структури у нас, които внедряват CAF в администрацията си

Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна внедряването на проекта „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

ЦУ на БАБХ е една от 12 администрации, определени за внедряване на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF), в периода юли – декември 2019, по проект на Института за публична администрация и се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Висши държавни служители и служители на ЦУ на БАБХ вече преминаха въвеждащо обучение. Определеният екип на групата за самооценка премина и първо специализирано обучение „2019 - CAF-2 - Въвеждане на CAF в българската администрация“.

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“.

Основната цел на прилагането на модела за самооценка CAF в БАБХ е подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.