БАБХ извършва проверки на земеделски стопани и лицата обработващи семена за посев

Проверките са във връзка със сеитбата на есенниците

Инспектори по растителна защита към Областните дирекции по безопасност на храните извършат внезапни проверки при земеделски стопани и лицата, извършващи специализираната растителнозащитна услуга  „Третиране с продукти за растителна защита на семена за посев”. Проверките са във връзка със сеитбата на есенниците и контрола върху спазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията.

По време на инспекциите се следи за съхранение и употреба на неразрешени продукти за растителна защита, употреба на забранени продукти за растителна защита, съхранение и употреба на нерегистрирани торове и неорганични торове с маркировка „ЕО тор“, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар