БАБХ публикува ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИВОТНИ И БИОТОПИ срещу ПРЕНОСИТЕЛЯ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

На вниманието на животновъдите

На страницата на БАБХ са публикувани практически съвети за обработката на помещения, животни и биотопи срещу преносителя на заболяването син език.

Дезинсекцията, чрез напръскване на животни, помещения за животни и биотопи на вектора се извършва със следните препарати:

1. Биоцид или ВМП с база Циперметрин
2. Биоцид или ВМП с база Алфа Циперметрин
3. Биоцид или ВМП с база Перметрин
4. Биоцид или ВМП с база Цеперметрин + Диазинон

Обработката на животни, чрез прилагане на системни инсектициди да става със следните препарати:

1. ВМП - pour on форми с база Делтаметрин
2. ВМП – инжективни форми с база Айвермектин

Биоцид за създаване на "екрани" за привличане и унищожаване на насекоми:

Биоцид съдържащ феромони – АДЖИТА

Препоръки за третиране на животни заболели от син език

1. Нестероидни противовъзпалителни средства
2. Широкоспектърни антибиотици
- без карантинни срокове за мляко – ползва се при лактиращи животни
 Цифтиофур база
- с карантинни срокове за месо и млеко (сроковете са посочени на листовката на препарата)
Тетрациклин база, Цефалоспорин база и др.

При необходимост се прилага и общо укрепваща терапия – по преценка на лекуващия ветеринарен лекар.