България изрази позицията си за по-ранно изравняване на плащанията

Снимка:

Това стана ясно по време на участието на зам.-министър Цветан Димитров в кръгла маса на тема: „Общата селскостопанска политика след 2013 г.”

България изрази позицията си за по-ранно изравняване на плащанията, като това да се случи през 2014 г. Това стана ясно по време на участието на заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров в кръгла маса на тема: „Общата селскостопанска политика след 2013 г.” в Букурещ, Румъния. Участие в нея взеха и министрите на земеделието на новите държави членки в Европейския съюз - Румъния, Полша, Унгария и Словения. По време на заседанието бе поставен акцент върху многогодишната финансова рамка, озеленяването на Общата селскостопанска политика, както и предстоящите промени свързани с дефинирането на понятието активен фермер. Също така съществена част беше отделена и на 2-ри стълб на ОСП и възможността за прехвърляне на средства към 1-ви стълб.

Зам.-министър Димитров изрази позицията на България за засилване ролята и функционирането на пазарните мерки през новия програмен период с акцент върху зеленчуко и плодопроизводството.

България изрази позицията си в секторите мляко, вино и захар. Тя настоя през новата ОСП да се запази възможността за обвързана подкрепа в размер на 10%.