1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Биопроизводители с отворено писмо до МЗХ

Биопроизводители с отворено писмо до МЗХ

Предстои гласуването на нов Европейски Регламент за биологичното производство

Европейската федерация на организациите, ангажирани с производтсво, преработка, търговия и наука в биологичното производство IFOAM – EU изпрати отворено писмо до Министерство на земеделието и храните. Писмото е във връзка със заседание на Съвета, което ще се проведе на 16 юни. На него ще бъде гласувано приемането на основния подход, свързан с предложението за нов Европейски Регламент за биологичното производство, основаващ се на нов текст. 

Според организацията някои от членовете на новия Регламент, които са насочени към ключови елементи на биологичното производство и контрол не са достатъчно ясни в сравнение със сега действащия Регламент.

От IFOAM – EU обръщат внимание на няколко по-важни точки:

• Член 26е – Наличие на неразрешени продукти и субстрати

Това предложение не може да обори възраженията, отправени при разглеждането на предложението, защото липсва хармонизация на подхода, опростено изпълнение, яснота относно правилата и задоволяване на очакванията на потребителите. Това е така, защото съществуват два фундаментално различни начина на подход към проблема.

Първият подход е фокусиран към членовете на Съвета, като ще даде възможност на някои от тях  да запазят оценката за съответствие въз основа на праговете за откриване на остатъчни забранени вещества. IFOAM EU продължава се противопоставя на този подход, тъй като не е в съответствие с процеса на контрол, който се прилага на всички други нива от инспекциите и сертифициращите органи, които упражняват контрол върху биологичните производители. 

Вторият подход изисква приемане на нови правила за разследване на източника и причината за замърсяването и оценка на адекватността на превантивните мерки, които са предприети от производителя. 

•       Честота на контрол

Позволявайки на членовете да определят критерия за честотата на контрол, с възможността с проверка на място само веднъж на 3 години, неизбежно ще се стигне до липса на хармонизация. Това ще доведе до неравнопоставеност между членовете и риск от объркване и неяснота при потребителите относно гаранциите, които европейското лого за биопродукт ти дава.

•       Режим на вноса

Предложените промени за режим на вноса остават основен проблем за биологичния сектор по време на премахването на възможността за сертифициране в трети страни, което е основано на виждането за еднакви стандарти. Това е така, защото предложението не може да се справи с проблемте, свързани със слабото наблюдение на контролиращите органи и вместо това просто отказва преработвателите. Често тези, които са от Южноевропейските страни, произвеждат продукти, които не могат да бъдат произведени в такова качество в ЕС, тъй като са приспособени към местните условия.  Тази несправедливост е породена от факта, че други страни, които имат възможността да преговарят за реципрочни търговски споразумения, ще могат да го направят въз основата на взаимно признание, че техните стандарти за производство контрол са еквивалентни. Това не само, че ощетява производителите, но и оставя впечатлението у потребителите, че европейското лого дава гаранция за спазване на правилата на ЕС, като всъщност най-често ще бъде асоцирано с продукти, които са внесени от други страни въз основа на търговски споразумения, основани на еднакви стандарти.

•       Технически несъответствия

Най-накрая отново подчертаваме, че значима част от техническите несъответствия и грешки все още не са разреяени или разяснени. Въпреки че това са по-незначими проблеми, всеки един от тях оказва влияние и когато се съберат всички заедно представляват значително влошаване на качеството на биологичното законодателство.

Във връзка с посочените по-горе несъответствия от  Европейската федерация на организациите призовават Съвета на министрите да осигури последователно мнение, което да е съотносимо с първоначалните цели на преразглеждането, осигурява хармонизация и взима предвид мнението на сектора.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.