Брюксел следи развитието на казуса с мерки 311 и 312 от ПРСР

Снимка:

Средствата по двете мерки трябва да бъдат насочени към създаване на работни места и разнообразяване на селската икономика

От Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ в Европейската комисия уверяват в писмо до Българска асоциация на бенифициентите по европейски програми (БАБЕП), че са информирани относно опасността от източване на средства от мерки 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони чрез закупуване на луксозни превозни средства. От Комисията потвърждават, че са изпратили писмо до българските власти, в което посочват, че средствата по двете мерки трябва да бъдат насочени към създаване на работни места и разнообразяване на селската икономика. „Въпреки, че приветстваме решението на българските власти да намалят помощта за този вид инвестиции, целта на Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) не е да финансира закупуването на автомобили, особено когато приносът им към постигане целите на ПРСР е съмнителен“  - се посочва още в писмото.

БАБЕП изпрати пълен комплект от документи до Брюксел с цел да информира Комисията относно намерението на Държавен фонд „Земеделие“ да раздаде пари от ЕЗФРСР, предназначени за българската икономика по линия на Програма за развитие на селските райони за скъпоструващи автомобили, луксозни джипове яхти и дори самолети.

До крайното решение на БАБЕП се стигна след като измина почти година, откакто приемът по двете мерки беше отворен, а класиране на проектите до този момент не е публикувано от страна на Фонда. „Основната причина за забавянето, а именно решението какво да се случва с всички 300 проекта, подадени за закупуване на луксозни превозни средства, считахме за отстранена още октомври 2013 г. Още тогава бяхме уверени от заместник министър-председателя Бобева и зам-министър Гечев, че проблемът ще бъде отстранен, поради несъответствието на тези проекти към целите на програмата и че средствата ще бъдат пренасочени към адекватни на програмата проекти, но до преоценка на проектите не се стигна. Загубихме изцяло вяра в думите на ресорните министри и управата на Фонда и затова решихме лично да информираме Брюксел за случващото се и да потърсим тяхната подкрепа за бързото разрешаване на ситуацията“ – коментира Ивайло Здравков, председател на БАБЕП.

От Асоциацията се надяват, че заявеното през последните две седмици от министър Греков  твърдо намерение ненужните и скандални проекти за луксозни автомобили да не получат финансиране от Програмата ще бъде окончателният завършек на едногодишния казус.