Директните плащания - задължителен елемент от ОСП

Необходим е избор на достатъчно гъвкав модел

България поддържа своята позиция, че директните плащания са задължителен елемент от ОСП, който трябва да продължи да се прилага. Това заяви министърът на земеделието и храните Валери Цветанов след представянето на позицията на България на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в гр. Бърно, на което бе разгледан въпросът за директните плащания на база на подготвения от Председателството документ „Обща селскостопанска политика след 2013 г.: Какво е бъдещето на директните плащания?”, съобщават от МЗХ.

Всички държави-членки подкрепиха запазването на директните плащания като елемент на Общата селскостопанска политика, освен две от тях, които заявиха, че са за постепенното им отпадане. Единодушно държавите-членки изтъкнаха необходимостта ОСП да разполага със стабилен бюджет, като преди сформирането на бюджета трябва да се определят целите.

Министър Цветанов заяви, че е изключително важно Общата селскостопанска политика да остане общностна политика, основана на принципите на солидарност и социална справедливост, със стабилен бюджет. Министър Цветанов подчерта, че европейските фермери, освен земеделски продукти, осигуряват и обществени блага, които имат силен социален ефект и допринасят за политическа и социална стабилност. Директните плащания са гаранция за осигуряване на минимални доходи на фермерите и е необходимо общият размер на директна подкрепа да бъде запазен. По този начин ще се гарантира производството на достатъчно хранителни продукти, които отговарят на високите изисквания за качество и безопасност, посочи министърът. 

По отношение на връзките между директните плащания и другите съществуващи инструменти – в частност мерките за регулиране на пазара и инструментите за развитие на селските райони, министър Цветанов подчерта, че настоящата структура на ОСП трябва да се запази. Директното подпомагане на фермерите следва да бъде съчетано с подходящи мерки за пазарна намеса, които да гарантират стабилност на цените на земеделските продукти в Общността, както и с мерки за управление на икономическите и природните рискове и за справяне с новите предизвикателства.

България подкрепя идеята политиката за развитие на селските райони да допринесе ефективно и в по-голяма степен за засилване на подпомагането за опазване на околната среда, селския ландшафт и създаване на работни места и разнообразяване на селската икономика. Вторият стълб на ОСП трябва да се развива, но не за сметка на Първи стълб, подчерта министърът.

На въпроса кой е най-добрият начин да се изпълни ангажиментът на Съвета за цялостен преглед на възможностите за развитие на системата за директни плащания в Общността в рамките на Обща селскостопанска политика след 2013 г. като се обърне внимание на различните нива на директните плащания между държавите-членки, министър Цветанов подчерта, че историческият подход, използван в реформата от 2003 г., води до неоправдани различия в подпомагането на земеделските стопани в отделните региони и държави-членки. Затова следва да се намери друг подход, който да отразява по-правилно настоящата ситуация и да гарантира справедливо подпомагане за всички земеделски стопани в Общността.

Министър Цветанов отбеляза, че в процеса на опростяване и унифициране на схемата за единно плащане трябва да се използват предимствата както на Схемата за единно плащане на стопанство (SPS), така и на прилаганата в новите държави-членки Схема за единно плащане на площ (SAPS). Необходимо е да се позволи на държавите-членки да приспособят своя избор към един достатъчно гъвкав модел, който осигурява еднакво ниво на директните плащания, посочи министър Цветанов в заключение.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.