Директорът на БАБХ проф. Паскал Желязков и македонският му колега Зоран Атанасов подписаха споразумение за сътрудничество

Обсъдени бяха мерките за противодействие на редица болести

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. д-р Паскал Желязков и македонският му колега Зоран Атанасов, директор на Агенцията по храни и ветеринарни въпроси на Р Северна Македония, подписаха Споразумение за сътрудничеството.

Двете агенции ще си съдействат в областта на безопасността на храните, здравето на човека, свързано със зоонози и хранителни взривове, в областта на здравеопазването и хуманното отношение към животните, употребата на ветеринарномедицински продукти, генетично модифицираните храни и фуражи и нови храни, и странични животински продукти.

Съвместните действия от двете страни ще са насочени към обмяна на информация, засилване на капацитета на академичните и научни общества чрез организиране на обучителни и научни събития, определяне и участие и прилагане на международни проекти и програми.

Директорите на двете агенции обсъдиха ситуацията в България с болестта африканска чума по свинете (АЧС). Проф. Желязков даде примери за мерките, които бяха въведени за ограничаване и ликвидиране на болестта. Атанасов прояви интерес към приложението Модул "Лов", което е в помощ за ловците в борбата с АЧС при дивите свине.

Той коментира, че в страната му е започнала подготовка за болестта, извършва се широка информационна кампания сред гражданите и в медиите за същността и превенцията на заболяването.

Обсъдени бяха мерките за противодействие на редица болести: бяс при дивите животни, инфлуенца по птиците, нюкясълска болест, бруцелоза при преживните животни.

Заместник изпълнителният директор на БАБХ д-р Мариана Шумова разказа на Атанасов за пътя на гражданските сигнали в областта на контрола на храните от онлайн формата и Горещия телефон на агенцията до проверката им и докладването на открити нередности, съответно налагането на санкции.