До 15 февруари трябва да се постави видеонаблюдение в складовете за дървесина

Ще бъдат налагани административни наказания

Срокът за поставяне на видеонаблюдение на складовете за дървесина се удължава до 15 февруари. Новите изисквания залегнаха в последните промени в Закона за горите.

През юли месец миналата година влязоха в сила новите изменения в закона, които акцентираха върху по-строгия контрол при добива и движението на добитата дървесина. Всички моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани с GPS устройства за проследяване. Прилагането на това задължение се отлага с година и половина - за 2017-та. А всички обекти, в които постъпва или се преработва дървесина, са длъжни да имат системи за видеонаблюдение до средата на следващия месец. След този период, ще се налагат административни наказания. В момента има огромен брой заявления за регистрация на складове, съобщават от държавните горски стопанства.