Доц. д-р Божин Божинов: МЗХ сериозно закъснява с нормативите за "зелените" плащания

Снимка:

Земеделските стопани трябва да направят програма за сеитбооборот, за да не загубят 30% от субсидиите

Земеделските стопаните трябва да направят програма за сеитбооборот, за да не загубят 30% от субсидиите. МЗХ сериозно закъснява с нормативите за "зелените" плащания, заяви в интервю за АгроПловдив доц. д-р Божин Божинов, декан на Агрономическия факултет в Аграрен университет – Пловдив. Доц. Божинов участва в Управителния съвет на създадения през миналата година Институт за агростратегии и иновации.

"Зеленият" компонент в директните плащания е наистина важен, тъй като съставлява почти една трета от бюджета за директни плащания на всяка държава членка на ЕС. Регламентът дава възможност за предоставяне на „зеленото“ директно плащане на хектар,  само когато земеделският стопанин изпълнява в своето стопанство  "зелени" дейности. Диверсификация на културите, 2.5% от земеделската площ на стопанството да е покрита с т.н. екологично насочени площи, което се отнася за стопанства с над 150 дка обработваема земя и поддържане на съществуващи постоянно затревени площи – изисквания за тези, които имат пасища, мери и ливади.

Нашата страна може да избере да прилага изброените дейности или да прилага сходни на тях дейности еквивалентни на диверсификация на културите и на екологично насочените площи, уточнява деканът на Агрономическия факултет в Аграрен университет – Пловдив.

Регламентът дава достатъчно голяма гъвкавост на страните членки да избират от голямото меню това, което най-много ще подхожда да съответната държава. Защото всички знаем колко са различни помежду си например северните и южните държави членки откъм климатични условия и традиции в земеделието. В зависимост от това какво ще изберем се поставя и въпроса кой ще приложи тази възможност на практика. Най-напред министерството спешно трябва да реши дали ще избере "зелените" дейности или еквивалентните на тях, както и има възможност да е комбинация между двете. Защото това ще определи и реда, по който ще се прилагат, т.е. трябва да се прецени и кой ще прилага избрания вариант и готова ли е администрацията да предложи от 2015 година "зелените" плащания, допълва доц. д-р Божин Божинов.

Според нас следва да се промени и Закона за подпомагане на земеделските производители и там да се разпишат изискванията към земеделските производители и да се определи компетентния орган, който ще приложи процедурите за очертаване на "зелените" площи, контролът от тях и т.н. Това означава също МЗХ да подготви и базата данни със "зелените" площи, допустими за подпомагане и да създаде техническата възможност за земеделските производители, когато заявяват тези площи. Изрично изискване на Регламента е, че държавите членки следва да гарантират, че системата за идентификация на земеделските парцели съдържа референтен слой за отчитане на екологично насочените площи. Този референтен слой включва по-специално съответните специфични ангажименти и/или схемите за удостоверяване на екологичните практики, подчертава доц. д-р Божин Божинов.

Целия материал четете в рубрика Актуално на портала...

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.