1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. ЕК иска мнения за новите правила в аграрния сектор

ЕК иска мнения за новите правила в аграрния сектор

Крайният срок за участие в консултациите е 13 март

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да коментират предложените преразгледани правила за държавна помощ за секторите на селското и горското стопанство и на рибарството. Целта е действащите правила да се приведат в съответствие с настоящите стратегически приоритети, по-специално общата селскостопанска политика, общата политика в областта на рибарството и Зелената сделка. Крайният срок за участие в консултациите е 13 март.
 
Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви, че целта на предложенията е да гарантират, че правилата относно държавната помощ за секторите са пригодни за екологичния преход. Преразгледаните правила ще помогнат на държавите членки да предоставят по-лесно и бързо финансиране, без да причиняват ненужно нарушаване на конкуренцията в рамките на единния пазар. 
 
Консултацията обхваща предложените преразглеждания на различните набори от правила за държавна помощ, а именно Насоките от 2014-та за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони, Регламента за групово освобождаване в селскостопанския сектор и Регламента де минимис за рибарството.
 
Комисията счита, че подложените на преглед правила функционират добре и са пригодни за целта. Те отговарят в голяма степен на нуждите на съответните сектори, като същевременно допринасят за постигането на по-широките цели на политиката на ЕС като опазването на околната среда, растителната защита, здравето на животните и общественото здраве.
 
Същевременно оценката показа, че е необходимо известно целенасочено преразглеждане на действащите правила, включително изясняване на някои понятия, допълнително рационализиране и опростяване, както и корекции с цел отчитане на пазарните и технологичните промени и настоящите стратегически приоритети на Съюза. Освен това правилата трябва да бъдат адаптирани, за да могат държавите членки бързо да приведат в действие реформираната обща селскостопанска политика и новия европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Подробности за консултацията са публикувани на сайта на Европейската комисия. 
 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.