Европейските субсидии за земеделие са се отразили отрицателно на плодородието на почвата ни

Органичното вещество в обработваемите площи у нас е на критичните си стойности

Европейските субсидии за земеделие са се отразили отрицателно на плодородието на почвата ни. Становището е на Асоциацията на българските села и университетски преподаватели в агросектора. 

В последните десет годни се наблюдава едно интензивно земеделие, което по никакъв начин не щади почвените ресурси, е мнението на експертите. Сеенето на едни и същи култури например изсмуква полезните вещества в почвата и тя губи своето плодородие. Всичко това се случва заради стремежът да се вземат повече евросубсидии за земеделие,  уточняват от Асоциацията на българските села.

Интензивното производство на зърнени култури много скоро ще даде отрицателно отражение върху почвата – категоричен е Борисов.

Становището на агроексперите по този въпрос  е, че  органичното вещество в обработваемите площи у нас е на критичните си стойности.

Машините, с които се обработват зърнените култури,  стават все по големи и по-тежки. От  90- те години досега масата на машините се е увеличила 8 пъти, а обработката  у нас се извършва върху една и съща земя, което също дава отрицателно отражение върху почвеното плодородие  -   добавя Митев.

Автор: Светослав Пенчев