Федерацията на независимите синдикати в земеделието е домакин на европейска конференция за социалния диалог

Представители на земеделските синдикати на редица европейски страни се събират на конференция в София

На 8 октомври 2009 г. (четвъртък) от 9.30 часа, в Гранд хотел София (ул. „Гурко” 1) започва двудневна европейска конференция на тема „Предизвикателствата пред социалния диалог в новите страни членки и страни кандидатки в сектор „Земеделие”. Домакин на събитието е Федерацията на независимите синдикати в земеделието. Европейската конференция „Предизвикателствата пред социалния диалог в новите страни членки и страни кандидатки в сектор „Земеделие” се провежда в рамките на проект „Миграция, заетост, социален диалог и предизвикателствата пред социалните партньори от новите страни членки и страни кандидатки в сектор „Земеделие”, финансиран от Генерална дирекция „Заетост, социален диалог и равни възможности” на Европейската комисия. Целта на този проект е да допринесе за постигане на ефективен и действащ социален диалог в сектор „Земеделие” с акцент върху заетостта, доходите, миграционните процеси и отражението на общата селскостопанска политика върху работещите и земеделските производители, коментира председателят на Федерацията на независимите синдикати в земеделието Светла Василева. В дебата за предизвикателствата пред социалния диалог ще участват министри, Преслав Борисов – зам.-министър на земеделието и храните, и Христина Митрева – зам.-министър на труда и социалната политика, д-р Желязко Христов – президентът на КНСБ, Мартин Зикер – представител на Групата на синдикатите в Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), както и представители на земелските синдикати от редица европейки страни. Българските работодателски организации в сектор „Земеделие” ще бъдат представени в конференцията от Ивайло Тодоров – Асоциацията на земеделските производители, Петър Николов – Председател на съюза на земеделските кооперации, Стефан Стефанов – Председател на Асоциацията на фермерите, Радослав Христов – Председател на Асоциацията на зърнопроизводителите. Очаква се през втория ден на конференцията (9 октомври, петък) участниците да излязат с общо становище по дискутираните проблеми.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието е доброволно обеденение на самостоятелни и равнопоставени синдикални организации и техните сдружения от земеделието и преработвателния сектор. ФНСЗ има над 100 години история. В сегашния си формат федерацията е учредена на 5.04.1990 г. и е пряк наследник на Съюза на земеделско-стопанските и горски служители и правоприемник на Федерацията на независимите синдикати на трудещите се от земеделието. Тя представлява и защитава интересите на над 6 000 работещи в отрасъл Земеделие в Р България, обединени в браншови синдикални организации. ФНСЗ е основен член на КНСБ.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар