Горските инспектори от Велико Търново съставиха 14 акта за един ден

Незаконната дървесина е била без превозен билет

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Велико Търново са съставили 14 акта за административни нарушения по Закона за горите при проверки на 02.02.2016 г. в териториалния обхват на дирекцията.
 
Нарушенията са констатирани при проверка на частни дворове на физически лица в село Млечево, община Севлиево. Инспекцията е извършена съвместно с икономическа полиция гр. Севлиево. Незаконната дървесина е била маркирана с производствена горска марка, но без превозен билет. След обяснения на нарушителите и лицето, превозващо дървесината е извършена проверка на склад, чиято производствена марка е поставена на дървата. Констатирани са нарушения, свързани с невписан превозен билет в дневника за постъпилата, преработена и експедирана дървесина. При проверка на друг частен двор инспектиращите са конфискували немаркирана дървесина, без превозен билет.

По-късно през деня горските инспектори са направили проверка и в района на Държавно горско стопанство (ДГС)–Севлиево на каруца, транспортираща дърва за горене, немаркирани и непридружени с превозен билет. Задържани са общо 12 кубични метра дърва за горене и една каруца.