Информация за здравословното състояние на горите на територията на ДГС- Боровец, управлявани от гражданско дружество „Кардам”

Пострадалата дървесина в отделите е под 5% от общия запас на насажденията

Здравословното състояние на горските екосистеми в ДГС-Боровец  е обект на особено внимание от страна на експертите по лесозащита от  Лесозащитна станция- София, Регионална дирекция по горите гр.София, Държавно горско стопанство – Боровец.

По нареждане на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, комисия, включваща експерти на ЛЗС-София, РДГ-София и ДГС Боровец в присъствието на представители на ГД „Кардам” извърши теренно обследване на горите, управлявани от гражданско дружество „КАРДАМ”.

Установи се наличие на единични изсъхнали дървета, а върху други дървета е наблюдаван занижен прираст на летораслите и изсветляване на иглиците, което означава, че процесите на съхнене ще продължат.

Върху повалените дървета има силно изразени гнилостни процеси, свързани с посиняване, натръпване и деструктуриране на дървесината.

Изхождайки от възрастта на горската екосистема в обследваните отдели и подотдели, възобновителните процеси, протичащи в тях, както и по-ранни обследвания, смятаме, че е възможно в недалечно бъдеще процесите на съхнене да се усилят като резултат от силен сукцесионен натиск.

В заключение следва да се посочи, че пострадалата дървесина в отделите е под 5% от общия запас на насажденията, което е в рамките на естествения отпад и не застрашава цялостното здравословно състояние на дендроценозите.

За недопускане бързо разширяване на съхненето следва да продължи мониторинга върху процесите на съхнене и при необходимост да се предложат лесозащитни мерки. За целите на мониторинга, следва да се заложат на 10-15 ha no една уловка за корояди и черен боров сечко.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.