Искаме 30 милиона за горския сектор

Финансовите ресурси ще бъдат използвани за реализиране на проект "България - развитие на горския сектор" в периода 2004 - 2009 г.

 

Правителството одобри вчера проект за сключване на споразумение за заем между Република България и Световната банка в размер на 30 милиона щатски долара за подкрепа развитието на горския сектор.
Кабинетът одобри също и проекта за сключване на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ от Глобалния екологичен фонд в размер на 7.75 милиона щатски долара за опазване на биологичното разнообразие в горите.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да даде мандат на министрите на финансите и на земеделието и горите да проведат преговори със Световната банка за подписване на споразуменията.

Финансовите ресурси ще бъдат използвани за реализиране на проект "България - развитие на горския сектор" в периода 2004 - 2009 г.

Пет са основните компоненти на проекта:

  • - Укрепване управлението на обществения горски сектор; 
  • Укрепване капацитета на недържавните собственици на гори; 
  • Подпомагане управлението на държавните гори в прехода към пазарна икономика;
  • Укрепване на системата от природни паркове в структурата на МЗГ - Национално управление по горите;
    - Управление и мониторинг на проекта.

Целите на проекта са:

  • Увеличаване приносът на горите към националната икономика и подобряване условията на живот на селското население чрез устойчиво стопанисване на държавните, частни и общински гори;
  • Подобряване опазването на горските екосистеми чрез интегриране на дейностите по опазване на биоразнообразието в стопанисването на горите и чрез по-добро опазване на застрашени екосистеми.

Основната част от средствата по заема са предназначени за подпомагане преструктурирането на държавния горски сектор и за инвестиции в лесовъдски дейности, като залесяване на опожарени горски площи, извеждане на отгледни сечи в млади гори, за опазване на горите от пожари и незаконни сечи, за строителство на горски пътища, въвеждане на информационна система за горите, подкрепа за недържавните собственици на гори и др.

Средствата от безвъзмездната финансова помощ в размер на 7.75 млн. щ.д. са предназначени за дейности, свързани с интегрирането на консервационните цели и опазване на биоразнообразието в горите, за укрепване на системата от защитени територии, както и създаване на Фонд за защитени територии.

Това съобщиха от  farmer.bg за AGRO.BG

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.