Извършва се санитарна резитба на дърветата в Стара Загора

На всеки две седмици ще бъде изготвян нов график по сигнали на гражданите

Готов е графикът за санитарна резитба на дърветата в Стара Загора. Неговото изпълнение с общинската автовишка започна вчера и ще обхване подрязване и обновление на короните на дървета по градските улици и върху общински имоти.

Санитарната резитба, извършвана от общинското звено "Озеленяване и комунални дейности", включва частично съкращаване на клоните на дърветата, повдигане на короната, прочистване на сухи клони и отсичане на сухи или опасни дървета. Тя ще започне от ул. „Хрищян войвода“, „Камчия“, „Освобождение“ и „Златен клас“ в кв. „Зора“. В рамките на две седмици ще бъдат обхванати и дървета по улиците “Сава Силов“, „Волна песен“ и „Димчо Стаев“.

Необходимо е гражданите да се съобразят с извършването на дейностите по подкастряне на дърветата, да не паркират автомобилите си в близост до тях, за да се осигури достъп на автовишката.

На всеки две седмици ще бъде изготвян нов график по сигнали на гражданите, подадени на безплатния „горещ“ телефон – 0800 15 737, или в деловодството на Община Стара Загора.