Консултират земеделски стопани и собственици на гори по мярка 114

Дискусията ще се проведе от 11.00 ч. в сградата на „Бизнес инкубатор" - Кърджали

Дискусия за възможностите за получаване на консултантска помощ от земеделски стопани и собственици на гори по мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собствениците на гори" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. ще се проведе на 21 октомври в гр. Кърджали.

Събитието е част от кампанията „Дни на отворените врати" по ПРСР на Министерство на земеделието и храните. Срещата ще се проведе от 11.00 ч. в сградата на „Бизнес инкубатор" - Кърджали и ще бъде с участието на д-р Мая Нинова, държавен експерт от Дирекция „Развитие на селските райони" към МЗХ и г-жа Галя Ангелова, експерт от офиса на Националната служба за съвети в земеделието в Кърджали.

Мярка 114 ще се прилага за първи път у нас от тази година. Целта й е да се  подкрепят фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. В комплекта консултации за фермерите се включват задължителни консултантски услуги. Те обхващат оценка на стопанството, съвети за подобрения относно изпълнението на изискванията на кръстосаното спазване и допълнителни консултантски услуги, които включват консултации по управление на стопанството, специфични консултации в областта на растениевъдството/животновъдството, изготвяне на пълен комплект по мярка 214 „Агроекологични плащания”.

Консултациите за собствениците на гори включва съвети за: запознаване с горското законодателство, планиране на лесовъдски дейности, запознаване със съвременни практики за стопанисване на горите, вещно право, екосистемни ползи от горите, превенция и защита на горите от пожари, насекоми и болести.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.