Контролът в лозаро-винарския сектор

260 акта за засаждане на винени сортове лозя през 2008 година

Министерският съвет одобри Доклада за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор съгласно изискванията на Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки. Оперативният контрол по отношение на вината и продуктите от грозде и вино се извършва от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), а този по отношение на спиртните напитки – от Министерство на икономиката и енергетиката.

През 2008 г. са издадени 260 акта за засаждане на винени сортове лозя от които 180 за презасаждане и 80 от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози. Общата площ на издадените актове е 1 582,2 ха. Извършен е контрол на място на всички заявени имоти от производители, кандидатстващи за права на засаждане или презасаждане. За 2008 г. служителите на ИАЛВ са извършили 827 проверки и са издадени 79 контролни номера на качествени вина, произведени в определен район. За отчетния период е извършен физикохимичен анализ на 1609 бр. проби. От общия брой постъпили проби, 1183 са вина, 55 – спиртни напитки и 371 вторични продукти (джибри, винени утайки).

Изпълнителна агенция по лозата и виното е съставила 15 Наказателни постановления. През отчетната година са обжалвани четири от тях до съответните Районни съдилища.

Количеството на преработеното грозде през 2008 г. е 203 446,6 тона. То е с добро до много добро качество и отговаря на изискванията за производство на вина с високо качество. Количеството на произведените вина е 138 979 915 литра. През 2008 г. се отчита 3-процентно нарастване на количеството на произведеното вино спрямо 2007 г.

През първите 11 месеца на 2008 г. количеството на изнесените вина е 91 003 244 литра. Наблюдава се лека тенденция в посока намаление в износа. Основната причина за това е спадът в износа за Русия. Общият обем на внесените вина за първите 11 месеца на 2008 г е 7 343 627 литра. Консумацията на вина през 2008 г. е 5,9 литра на глава от населението.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.