Купуваме сателитни снимки

Спестяваме 14 000 000 лева

Да бъде стартирана процедура по пряко договаряне за закупуване на сателитни изображения за актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели. Това реши днес Министерският съвет по време на оперативното си заседание, на което министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов внесе доклад за предприемане на спешни мерки във връзка със забавянето на процедурата за заснемането на 40 % от територията на страната за 2009 г., с което са поставени под въпрос 700 млн. лв. по линия на директните плащания на площ от страна на ЕК. По този начин ще бъдат спестени и финансови средства. Предварителните разчети са, че този вариант ще струва 4 млн. лв. при 18 млн. лв. заложени за обществена поръчка при предишното ръководство на МЗХ, информира министър Найденов.

Министерски съвет реши да бъде сключено и Споразумение между Министерство на земеделието и храните и Министерство на отбраната.  Предвиден е и финансов ресурс по бюджета на двете министерства за обработка на сателитните изображения до цифрова ортофотокарта, което ще се извърши от Министерство на отбраната чрез Военно – географската служба на Българската армия.

До края на месец септември трябва да се актуализира Схемата за идентификация на земеделските парцели. Отстраняването на проблемите и несъответствията при оперирането на ИСАК са  предмет на екшън план, в който е заложено заснемане на 40 % от територията на страната до 30 септември 2009 г. и доставка на изготвена по тези снимки ортофотокарта до 30 ноември 2009 г. 

Неизпълнението на плана би довело до санкции за България в размер от 5 до 100 % от предвидения финансов пакет за страната. В резултат на което извършените  задължителни плащания към земеделските стопани, няма да бъдат възстановени от европейските фондове, а ще бъдат за сметка на националния бюджет.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар