Мерки 311 и 312 от ПРСР ще бъдат представени в Силистра

По двете мерки може да се кандидатства с проекти до 9 декември 2011 г.

На 2 декември от 10.00 часа в Конферентната зала на х-л „Данубе” в Силистра ще се проведе среща - семинар със земеделски производители и представители на регионалните медии по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

В рамките на семинара от експерти на Министерство на земеделието и храните ще бъдат представени мерки 311 и 312 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР. По двете мерки може да се кандидатства с проекти до 9 декември 2011 г.