МИГ Исперих се превърна в институция на територията на общината

Многобройни успешни проекти на земеделски стопани, малкия бизнес и местната власт

МИГ Исперих има вече 10-годишна история. Успява да изгради много добър екип и ентусиазиран управителен съвет, като привлича бенефициенти - хора от бизнеса, от сдруженията с нестопанска цел, и успява да убеди общината, чрез общинския съвет и администрацията, че тяхната работа е в полза на цялата местна общност.

 

Даниел Димитров, председател на МИГ Исперих:

„Като всяко начало и нашето беше трудно. След тези 10 години можем да кажем, че МИГ Исперих се превърна в институция на територията на община Исперих. По наши наблюдения и готвейки стратегията на Местната инициативна група за този втори програмен период, стана ясно, че хората, освен земеделие, искат да разнообразяват и своите дейности в неземеделски производства и това е една от мерките, която през този период набира много бенефициенти, желаещи земеделски производители, които имат нуждата да разнообразят своята дейност, изпълнявайки многофондова стратегия.“ 

Евгения Николова е прокурист в металообработващо предприятие, което работи на територията на общината вече 20 години, насочено изцяло за външния пазар. Това налага компанията да развива своя производствен процес. Разговаряме с Евгения за това как реализираният проект чрез МИГ Исперих по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж в малките и средни предприятия” увеличава не само производителността на предприятието, но и спомага за увеличаване на трудовата заетост в региона.

Евгения Николова, прокурист в металообработващо предприятие:

„Това, което бяхме замислили като проект, трябваше да го реализираме със собствени средства, но екипът на МИГ дойде и ни даде тази възможност, което финансово ни облекчи. Те бяха инициаторите ние да участваме в този проект. Постоянно, ежеседмично, по имейл, по телефон те ни информират какви са новостите, какви са промените, за което аз много им благодаря.

МИГ Исперих спомага за намаляване безработицата в общината и задържа младите хора тук. Това е факт. Когато започнахме проекта, едно от минималните условия беше да назначим поне 4 души за тази автоматична линия за никелиране. И на мен това ми се струваше прекалено много като число, защото си казах: „Внедряваме автоматизация, а всъщност ще трябва да назначавам още хора.” Впоследствие се оказа, че от 80 души персонал, който имах към началото на проекта, в момента работят 130 души точно и единствено само заради тази линия за автоматично никелиране. Повиши се производителността, дойдоха млади хора на работа и имаше страхотен производствен ефект.“

Посещаваме лекарският кабинет на гинеколога доктор Самедин Сабит. Той се грижа за женското здраве като специалист от 2010 г. С цел развитие на дейността си, той кандидатства пред МИГ Исперих за закупуване на стационарен ехограф по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони.

 

Самедин Сабит, лекар акушер-гинеколог споделя:

„В този кабинет преглеждам от 2011 година и се занимавам най-вече с женското здраве, профилактичните прегледи на жени и консултации на бременни. Проектът, с който кандидатствах, е за неземеделски дейности и включва закупуване на висок клас ехографска апаратура. Тя ще подобри моята дейност и услугите, които предлагам на пациентите си. С Местната инициативна група в град Исперих работя за първи път. Мога да кажа, че в тяхно лице виждам съдействие и подкрепа.“

Следващата ни спирка е в община Исперих, която е както партньор на МИГ-а, така и бенефициент. Разговаряме със зам.-кмета Аксел Кичук за това как чрез реализирането на проект чрез МИГ Исперих общината работи в посока на интеграция на уязвимите социални групи на нейната територия.

 

Аксел Кичук, заместник-кмет на община Исперих:

„Проектът стартира от 1 декември 2019 година. Нарича се Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Исперих. Той беше реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез стратегията на МИГ Исперих. Целта на проекта беше да се подобри достъпът до заетост, до здравни и социални услуги на лица, които живеят в много тежки социални и икономически условия. Този тип проекти дава реален шанс на социално изключени лица, които не са активни на трудовия пазар, не са активни в сферата на своите социални права и здравни права, да могат да станат активни на трудовия пазар, да са информирани за здравните и социалните си права, да придобият граждански обществени компетентности, трудови навици и мисля, че тези проекти са много полезни специално за тази целева група.

Съществуването на МИГ Исперих е голям шанс за община Исперих. Тепърва предстои да реализираме и други проекти по програмата за Развитие на селските райони, пак чрез стратегията на МИГ Исперих. По мярка 7.4 ще реализираме 6 проекта, за да имаме много по-добра културна, спортна и пазарна инфраструктура. Така че, ние имаме нужда от МИГ Исперих и да работим заедно.“

Даниел Димитров, председател на МИГ Исперих:

„Наличието на Местната инициативна група на територията на нашата община спомогна за развитието й в много аспекти. Освен за развитието на селското стопанство, ние спомогнахме на много земеделски производители да обновят машинно-тракторния си парк, да разнообразят производствата си. Помогнахме на малки и средни предприятия да развият бизнеса си, да го разнообразят, да инвестират в машини, техника и в хора. Помогнахме и с много проекти за развитие на културно-историческото наследство на територията на община Исперих, както и за развитието на инфраструктурата.“

 

Текст и снимки: Таня Борисова

Видео по темата: 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.