Министър Ивелина Василева: Със средствата от продажба на предписани емисионни единици са реализирани 77 публични обекта

Предстои финансиране на нови проекти

Със средствата от продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ) на Република Австрия са реализирани проекти за енергийна ефективност на 77 публични обекта на територията на България на обща стойност 27 445418 лв. Изпълнени са два договора в рамките на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на съвместен брифинг с Н.Пр. Роланд Хаузер, посланик на Република Австрия.

В резултат от тръжните процедури се яви икономия и след преговори между двете страни е постигнато споразумение българската страна да използва за изпълнението на допълнителни проекти още 4 млн. лв.

В тази връзка министър Василева също информира, че в Закона за държавния бюджет за 2015 г. е предвидено използването на част от приходите от ранни търгове по Европейската схема за търговия с емисии в размер на 13 млн. лв., реализирани през 2012 г.

Днешното събитие се състоя във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София, където е изцяло подобрена енергийната ефективност на общежитието към учебното заведение. Само там спестените средства от намалено потребление на енергия годишно са 159 080 лв.

Посланик Роланд Хаузер отбеляза удовлетвореността на своето правителство от съвместната работа с българското правителство при реализацията на Схемата за зелени инвестиции. Той отбеляза приносът на Националния доверителен екофонд за този успех и изрази готовността на Република Австрия да продължи партньорството си с България в сферата на ограничаване на изменението на климата.

Националната схема за зелени инвестиции и съответните два договора за продажба на ПЕЕ между Република България и Република Австрия се изпълняват в съответствие с член 17 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН за ограничаване изменението на климата. Средствата от постъпленията от продажбата на ПЕЕ се управляват от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) преимуществено за проекти за подобряване на енергийната ефективност на публични обекти.

Министър Василева отбеляза, че цялата  програма е социално ориентирана тъй като ремонтираните обекти са: 32 учебни заведения, 28 детски градини, 9 културни и социални организации, 5 медицински заведения и едва 3 административни сгради.

Изпълнените ремонтни дейности по НСЗИ водят до намаляване на енергопотреблението в публичните обекти и съответно към намаляване на емисиите на парникови газове – общо за програмата 448 105.80 тСО2/екв.

В тази връзка Ивелина Василева направи две сравнения - това са емисиите, които биха се отделили:

  • при изминаването на 1 557 339 251 км за един средностатистически автомобил;
  • от консумацията на електричество за една година на 55 917 домакинства.


„Общо годишните спестявания от намалено потребление на енергия за обектите от цялата програма, според енергийните обследвания, са около 4 милиона лева.Извършените ремонтни дейност са допринесли за създаването на работни места. В резултат на всичко това в българските семейства са се влели над 5 500 000 лв.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.