Министър Найденов отне разрешението за селекция и репродукция на организацията на зооинженерите в България

Организацията е най- големият длъжник на ДФ „Земеделие”

На основание чл. 32а, ал.3, т.2, 3 и 5 и ал.5 от Закона за животновъдството (ДВ. бр.26 от 6 април 2010 г.) министърът на земеделието и храните, със Заповед № РД 09-572 от 13.07.2010 г. отне разрешение №32 от 13.05.2008 г.  на развъдна организация „Българската национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни” за извършване на дейностите по селекция и репродукция при селскостопанските животни.

Причините за предприемане на тези действия от страна на МЗХ са неспазване на разпоредбите на чл.32а, ал.3 от ЗЖ:

  • т.2 - застрашаване съществуването на породите селскостопански животни, с които работи организацията вследствие на неспазване на националното законодателство;
  • т.3 - възпрепятстване и не предоставяне на информация на контролните органи;
  • т.5 - неправомерно изразходване на финансови средства, предоставени от държавата.

Със заповедта се разпорежда развъдна организация „Българската национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни” да бъде заличена от регистъра на развъдните организации по чл.31 от Закона за животновъдството.

Организацията е най- големият длъжник на ДФ „Земеделие” и е една от четирите от общо 28 развъдни организации, които до момента не са възстановили неправомерно изразходваната държавната помощ предоставена през 2009г.

С отнемането на разрешителното на развъдната организация продължават започнатите от ръководство на МЗХ мерки за спазване на действащата нормативна база и ефективния контрол относно разходване на средствата за държавни помощи.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.