Многофондова стратегия изпълнява МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа

През този програмен период – развитие в областта на инфраструктурата, социалните и културни дейности

Територията на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа е съставена от административните територии на Общините Главиница и Ситово, които се намират в Област Силистра, попадаща в Източната Дунавска равнина и Североизточен планов регион. МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа е учредена през 2011 г. През настоящия програмен период изпълнява многофондова стратегия.

 

Община Главиница използва възможностите за кандидатстване пред МИГ по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура и има одобрени проекти за изграждане на детски площадки в 5 села в общината и създаване на парк за активни занимания и отдих в общинския център, разказа кметът на община Главиница Неждет Джевдет.

 

Кметът на Ситово г-н Сезгин Алиибрям, който е и председател на УС на МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, разказа, че общината реализира проект по мярка 2.1. Социално-трудова и здравна интеграция, чрез който се опитва да повиши здравните и трудови навици на уязвимите групи хора в своята общност.

 

Читалище „Йордан Йовков“ в село Малък Преславец, което разполага с етнографска сбирка, добруджански костюми и кукерски маски, очаква одобрение на своя проект по мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство” пред МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа, чрез който ще бъде закупено музикално-сценично оборудване, нови носии и ще обогати провеждането на празника.

 

В читалище „Янко Забунов 1957” в село Черногор местните жители развиват богата културна дейност, която благодарение и на МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа ще продължи да се развива и през тази година с реализирането на проект също по мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство“. Читалищните самодейци ще обновят носиите на своя състав благодарение на реализацията на проекта, както и ще съхранят богатата история на своето село, чрез издаване на краеведска книга.

 

Данка Милчева, изпълнителен директор на МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, се надява през новия програмен период МИГ-ът отново да има възможност за изпълнение на многофондова стратегия.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.