МС определи реда за ликвидация на имуществото на Гаранционния фонд на публичните складове за съхранение на зърно

Функционирането на фонда е прекратено с разпоредби на Закона за закриване на НСЗ

Министерският съвет прие постановление, с което определя редът за ликвидация на имуществото на гаранционния фонд на публичните складове за съхранение на зърно. Функционирането на фонда е прекратено с разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното.

С постановлението се урежда изборът на ликвидаторите от Съвета на участниците във фонда с мнозинство от две трети. Регламентират се правата и задълженията на ликвидаторите и процедурата за извършване на ликвидацията.