1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. МЗХГ изпълнява препоръките на сметната палата за засилване на контрола върху биохрани и продукти

МЗХГ изпълнява препоръките на сметната палата за засилване на контрола върху биохрани и продукти

Контролиращите лица отговарят пряко за контрола върху производството, преработката и търговията на биологични продукти и храни

Министерството на земеделието, храните и горите изпълнява  препоръките от одита на Сметна палата за засилване на контрола върху биохрани и продукти. Това включва подобряване на системата за контрол над биологичното производство включваща контролиращите лица, Министерството на земеделието и Агенцията по безопасност на храните.

Контролиращите лица отговарят пряко за контрола върху производството, преработката и търговията на биологични продукти и храни. МЗХГ издава разрешително за контролна дейност и осъществява надзор върху дейността на контролиращите лица. БАБХ осъществява контрол в търговската мрежа на биологични продукти и храни. 

Препоръките могат да се разделят условно в три основни групи - нормативни промени, процедурни промени и промени в информационната система.

 

 С новите нормативни промени

се цели да се обхване контрола по цялата верига – производство, преработка и търговия. Измененията са насочени към създаване на условия за гарантиране на качеството.

Водещо тук е изменението и допълнението на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, в частта биологично производство.

Основните промени са в посока разширяване на състава, обхвата и размера на санкциите, които се налагат на контролиращите лица при неизпълнение на задълженията им във връзка с осъществявания от тях контрол. Санкцията при неизпълнение на задълженията им във връзка с разпоредбите на европейското законодателство е увеличена четири пъти. 

Въведени са изисквания към броя и квалификацията на контролиращите лица и ресурсната им обезпеченост с цел гарантиране на качеството на извършваната контролна дейност над биологичното производство.

Законът бе качен за обществено обсъждане от 31 май до 30 юни 2018 г. Очаква се внасяне за решение в Министерски съвет през септември 2018 г.

Също така се изготвя  проект на наредба за биологично производство с цел създаване на условия за гарантиране на качеството на биологичните продукти. Предвидено е контролиращите лица да бъдат обект на санкции при установяване на нарушения от страна на операторите, които не са докладвани от тях.

Четири пъти е завишен процентът на задължителните административни проверки на операторите. За първи път се въвежда минимален брой на физически проверки на място за два процента от операторите.

Предложени са и промени в Каталога от мерки, като за нарушенията, за които до сега са налагани по-леки мерки, съгласно действащата Наредба 1/2013 г., са предвидени по-тежки мерки.

Въведено е задължително вземане на проби преди издаване на сертификата за биологично производство. Направени са значителни промени във връзка с текстовете, регламентиращи административната процедура по отношение на издаването на разрешение и надзора.

Проектът на наредба бе публикуван на страницата на МЗХГ за обществено обсъждане в периода 29.06.-28.07.2018 г и в момента се отразяват и обсъждат постъпилите становища и бележки. Очаква се финализиране на изпълнението на препоръката към октомври 2018 г.

Процедурните  промени

се отнасят до актуализиране на процедурата за издаване на разрешително за контролна дейност като са въведени подробни контролни листа за документиране на извършените проверки на подадената от заявителя документация. Изменената процедура е утвърдена още през януари 2018 г.

Предприети са стъпки и за подобряване на процедурата за извършване на годишни надзорни проверки върху дейността над контролиращите лица. Тя е утвърдена през май 2018 г. и предвижда завишен контрол още преди влизане в сила на промяната в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

По отношение на препоръките за подобряване на информационната система

 МЗХГ е предприело стъпки за подобряване на функционалностите на специализирания софтуер на производители, преработватели и търговци на биологични продукти и храни.

  • Връзка с информационните системи на  Държавен фонд земеделие (ДФЗ) И Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
  • Идентификация на площите, животни, пчелини в система за контрол;
  • Информация за резултатите от осъществения контрол от контролиращите лица и за изпълнение на наложените мерки;
  • Информация за партиди или продукция с нарушен биологичен статус.
  • Въвеждане на информация за взети проби и резултати от анализи;
  • Проследимост на записите;
  • Вписване на срока на валидност и продуктовия обхват на разрешението за контролна дейност.

 

Надградената информационна система ще стартира през последното тримесечие на 2018 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.