На 15 март във Варна БАБХ организира редовната среща с бизнеса преди летния туристически сезон

Срещата ще се проведе под формата на дискусия с представителите на бизнеса

На 15 март от 10:30 ч. в зала „Пресцентър“ на „ДКС“ Варна Областната дирекция по безопасността на храните /ОДБХ/ във Варна организира традиционната среща с ресторантьорския и хотелиерски бранш. Всяка пролет преди Великденските празници експертите от БАБХ представят основните изисквания, които бизнесът трябва да спазва с настъпващият летен туристически сезон.

На срещата са поканени асоциации на ресторантьори, хотелиери, дружества и фирми, заети в ресторантьорския и хотелиерския бранш. Ще бъдат разгледани актуални теми по отношение съхранението, приготвянето, предлагането и търговията с храни, както следва:

1.      Доставки на суровини и храни – документация и състояние на храните.

2.      Персонал – квалификация, здравен статус, лична хигиена и обучение.

3.      Технологична обработка на суровините и храните.

4.      Хигиенна поддръжка на повърхности, технологично оборудване  и помещения.

5.      Отстраняване на отпадъците – употребявани мазнини, кухненски отпадъци.

6.      Обработка срещу вредители.

7.      Организирано хранене на деца и ученици.

Срещата ще се проведе под формата на дискусия и затова от ОДБХ-Варна приканват за активно участие на представителите на бизнеса. 

Предвид актуалността, важността и обществената значимост на разглежданите теми е желателно присъствието на представител от страна на всички заинтересовани страни.

Със създаването на БАБХ се изгради традицията преди започване на летния туристически сезон, да се провеждат срещи с бизнеса, зает с тази дейност. Целта на тези срещи е осигуряването на безопасно приготвяне, съхранение и предлагане на храни, респективно повишаване качеството на предлаганата кулинарна продукция, което да доведе до повишаване на услугата „хранене“ в ресторантьорския и хотелиерския бранш.