1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. На Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Брюксел: Иван Христанов призова за мерки на ниво ЕС за излизане от кризата на пазарите на земеделски и хранителни продукти

На Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Брюксел: Иван Христанов призова за мерки на ниво ЕС за излизане от кризата на пазарите на земеделски и хранителни продукти

Министрите за пореден път дискутираха въпроса за ситуацията на пазара на земеделски и хранителни продукти

По време на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Брюксел заместник-министър Иван Христанов обърна внимание на ситуацията, в която се намират земеделските производители.

Министрите за пореден път дискутираха въпроса за ситуацията на пазара на земеделски и хранителни продукти. Заместник-министър Христанов подчерта притеснителното нарастване на цените на основните фуражни култури и смески, горивата, електроенергията, както и на основните торове, използвани в растениевъдството.

„Съвкупността от всички тези фактори води до поставянето на производителите в изключително трудна ситуация. Особено тежка е пазарната ситуация в сектора на свинското месо, повлияна едновременно от рестрикциите, свързани с ограничаването на aфриканската чума по свинете (АЧС), засилените изисквания по отношение на производството в кланиците заради CОVID-19, повишените разходи за фуражи и свръхпредлагането на европейския пазар, което задържа растежа на цените.“, каза той.

Заместник-министърът обясни, че в аналогична ситуация относно ценовите нива на фуражи, енергия и реализация е и сектор птицевъдство. По думите му много сектори, включително месо, мляко и други, не успяват да покрият разходите си. Той призова за предоставянето на ниво ЕС на финансова помощ за излизане от кризата.

На заседанието заместник-министърът Христанов отбеляза необходимостта от съгласуваност на различните политики на ЕС – ОСП, търговската политика и постигането на целите на Зеления пакт. Според него, това изисква цялостен подход в областта на земеделието, здравеопазването и околната среда, както и преодоляване на пропуските в знанията, съпротивата на заинтересованите страни и различните ценности.

„Важно е да се използва пълният потенциал на търговските и инвестиционни споразумения и на секторните и търговски политики, включително по отношение на вносните продукти, за да се осигури конкурентоспособност на земеделските производители, както и за да се гарантират високи еднакви стандарти на целия пазар на ЕС и защитата на потребителите.“, каза още той.

Иван Христанов наблегна на важността на гарантирането на равни условия на конкуренция между местните и чуждестранни продукти, които се изразяват в прилагане на сравними стандарти и условия към производството на тези продукти.

В дискусията по проекта на регламент относно забраната за предоставянето на пазара на Съюза, както и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и влошаване на състоянието на горите, заместник-министърът отбеляза, че със законодателното предложение се въвеждат изключително високи изисквания както за търговците и операторите, така и за всички компетентни органи. Той заяви, че предложението се основава на нова система за цялостна проверка, за да се определи обща рамка за проследимост, насочена към всички оператори и търговци.

„Изработването и задействането на тази система се предопределя от редица структурни, технически и технологични промени на национално ниво, което неминуемо ще доведе до увеличаване на административната тежест.“, заключи заместник-министър Христанов.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.