Над 2500 тютюнопроизводители се очаква да се регистрират в област Благоевград

Регистрацията продължава до 31 март

Над 2500 тютюнопроизводители се очаква да се регистрират и тази година в област Благоевград. Срокът за подаване на заявленията е до 31 март. Документи се приемат  в Областна дирекция "Земеделие" или в общинските служби по земеделие.

Регистърът е въведен от миналата година. Най-голям интерес имат земеделските стопани от региона на Сатовча, Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Долно Осеново. Фермерите трябва да се съобразят със задължителните изисквания при подаване на заявленията, а именно. „Ако отглеждат тютюн на площ над 5 дка да предоставят правно основание за ползваните имоти- това ще рече  договор за наем или ако е собствена земята да предоставят натуралния акт, ако е наследствена с удостоверение за наследници да се легитимира. Ако имотите са до 5 дка трябва да представи само скица на имота за тези, които миналата година са отглеждали тютюн трябва да представят и протокол от изкупено количество тютюн, а за новите, които ще са занапред трябва да се представи договор с фирма, която ще изкупи тютюна“, Кирил Укев, директор на Областна служба по земеделие- Благоевград.

Автор: Снежана Любенова