Над 50 % от сключените договори от „Напоителни системи” през последните 4 години ощетяват дружеството

Това установи вътрешна проверка, започнала със заповед на изпълнителния директор на Дружеството Елица Попова

Това установи вътрешна проверка в „Напоителни системи” ЕАД, започнала със заповед на изпълнителния директор на Дружеството,  Елица Попова, в началото на месец март, тази година. Проверени са всички договори, анекси, споразумения и финансови документи, за да бъде изготвен обобщен Доклад до принципала на Дружеството, министъра на земеделието и храните, Мирослав Найденов. Проверката е извършена от новосъздаденото звено „Вътрешен контрол” и „Правна дирекция” в „Напоителни системи” ЕАД. Целта е да се набележат мерки за подобряване на финансовата дисциплина в Дружеството. Лошият финансов резултат на „Напоителни системи” ЕАД се дължи и на неизгодните Договори, сключени през минали години. „Документално всички договори, анекси и споразумения отговарят напълно на законите в страната, т.е. няма закононарушения. В същото време обаче, тези договори са изключително неизгодни и ощетяват „Напоителни системи” ЕАД със стотици хиляди левове”, обясни изпълнителният директор на Дружеството, Елица Попова.

90% от проверените договори за наем са анексирани през последните 6 месеца преди парламентарните избори през 2009 г., без разрешение на принципала на „Напоителни системи” ЕАД, министърът на земеделието и храните. Част от Договорите са анексирани с по 5 години, само 1 месец след подписването им. „Не е ясно какво е обусловило нуждата от подобно удължаване, тъй като самите Договори са сключени за 5 години. Така, в момента, голяма част от Договорите са със срок на действие до 2015 година”, коментира още Елица Попова. Освен удължаването на срока до 10 години, в Договорите за наем, са заложени клаузи за шестмесечно предизвестие при прекратяването им. По време на проверката е установено, че е намален размерът на неустойката по договорите, в полза на наемателя, при забавяне на плащането. „По този начин „Напоителни системи” ЕАД не само се ощетява, но и се ограничава възможността за търсене на по-големи неустойки при забава в плащането на наемната цена”, допълни Елица Попова. В голяма част от сключените анекси липсват клаузи за разваляне на договорите, което прави изключително неизгодно тяхното прекратяване в момента.

През 2009 година „Напоителни системи” ЕАД приключва с финансова загуба от 9, 855, 412 лева. 60 % от сумата са неразплатени задължения от страна на държавата. От тях - 5 млн, 291,107 лева са натрупани от разпоредената безплатна предизборна поливка от министър Валери Цветанов на 16.06.2009 г.. Другите държавни задължения възлизат на 411 804 лв. и са натрупани от неразплатени Договори за охрана на язовирите публична държавна собственост през 2009 г., поддържани от „Напоителни системи” ЕАД.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.