Напоителни системи обяви прогнозните цени за напояване на земеделски култури за 2015 г.

Освен по региони, цената е диференцирана и в зависимост от начина на доставка и поливната норма

През 2015 година цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване от основния доставчик - „Напоителни системи” ЕАД, са диференцирани както по клонове на дружеството, така и в зависимост от начина на доставка. За първи път през тази година, цената на услугата е диференцирана по региони, което позволява в районите, където се напояват площи с повече водни обеми, да се определят цени, които са значително по-ниски, от тези в районите с по-малко поливани площи.

За първи път през тази година, освен по региони, цената е диференцирана и в зависимост от начина на доставка и поливната норма. Обърнато е внимание  на капковото напояване, което обикновено се прилага за напояване на овощни и други трайни насаждения, но напоследък се използва и при различни видове зеленчуци. С оглед насърчаване прилагането на тази значително по-ефективна и щадяща водния ресурс технология за напояване, цената за капково напояване е няколко пъти по-ниска от тази на повърхностно доставяната вода по открити канали, а през 2015 година цената за капково напояване е по-ниска от тази през 2014 година, както видно от долната таблица.

Цените имат прогнозен характер и са определени като съотношение на разходите към обема на прогнозните водни маси, които ще бъдат подадени. Необходимите количества водни маси са формирани на база площта, структурата на предвидените за напояване култури и водните маси, необходими за напояването им. Предложените цени фиксират пределната стойност на доставката на вода за напояване при съответната прогноза за необходими водни маси, но при увеличаване на площите и водните маси над прогнозните има възможност да се калкулират цени, които са  по-ниски от определените.

Цена на ползваната вода през 2015 г. за капково напояване на 1 декар за различни видове култури, лв./дка

култури

единична цена, лв./м3

Цена на вода за цял поливен сезон при капково напояване на 1 декар за различни видове култури, лв./дка

Вид напояване

зеленчуци

ранни домати, късно зеле

ранни и средноранни картофи

трайни насаждения

лозя

ягоди, малини

МИНИМАЛНА НАПОИТЕЛНА НОРМА, м3/дка

 

400

250

120

250

200

300

капково напояване - гравитачно

0.035

14.00

8.75

4.20

8.75

7.00

10.50

капково напояване - помпено І-во стъпало

0.070

28.00

17.50

8.40

17.50

14.00

21.00

капково напояване - помпено ІІ-ро стъпало

0.100

40.00

25.00

12.00

25.00

20.00

30.00

МАКСИМАЛНА НАПОИТЕЛНА НОРМА, м3/дка

 

500

350

210

400

300

400

капково напояване - гравитачно

0.035

17.50

12.25

7.35

14.00

10.50

14.00

капково напояване - помпено І-во стъпало

0.070

35.00

24.50

14.70

28.00

21.00

28.00

капково напояване - помпено ІІ-ро стъпало

0.100

50.00

35.00

21.00

40.00

30.00

40.00

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.