Най-много земеделски и инфраструктурни проекти са подадени пред МИГ Нова Загора

Местната инициативна група е притегателен център за всички, които искат да се развиват на територията на общината

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката, развитие на модерно и екологично земеделие; реализиране на икономически растеж, основан на туристическите възможности и подобряването качеството на живот на местните жители и разнообразяване на възможностите за трудова заетост – това са част от амбициите на Местна инициативна група Нова Загора.

Никола Николов, председател на МИГ Нова Загора споделя:

„През годините Местната инициативна група проведе множество информационни кампании, обучения, индивидуални срещи с потенциални кандидати, с което повишихме доверието към нас като една полезна местна структура. На територията на нашата община преобладават земеделските площи, което обуславя и приоритетно кандидатстване на земеделски стопани за подобряване на цялостната им дейност. Подадени са 11 проектни предложения на земеделски производители, от които имаме вече един тристранен договор за реализация. Община Нова Загора от своя страна има подписани 5 проекта за реализиране на инфраструктурни проекти. Интерес има и към другите мерки - за неземеделски дейности, за преработвателни предприятия, мярката за подобряване на туристическата инфраструктура на територията на МИГ-а.“

Отиваме в стопанството на земеделския производител Калоян Василев в село Прохорово, община Нова Загора, който се занимава със земеделие от 7 години. Той решава да кандидатства пред МИГ Нова Загора, за да модернизира стопанството си.

Калоян Василев, земеделски производител:

„Мярката, по която кандидатствам, е 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства, за закупуване на нови машини с цел подобряване бързината и качеството на обработките на полетата. Запознах се с екипа на МИГ Нова Загора. Любезни хора, които при затруднения ми помагат и ме насочват в правилната посока. Според мен това, че подавам документите към МИГ-а, е от голяма полза, защото се конкурирам единствено с колегите на местно ниво и имам по-големи шансове да бъда одобрен.“

Партньор и бенефициент пред МИГ-а е община Нова Загора, която е подала 6 проектни предложения по мярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, на обща стойност над 1 милион 352 хиляди лева и през настоящата година ще бъде подаден още един проект по мярка 7.2, както и проект за изграждане на туристически информационен център по мярка 7.5 - Инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура.

 

Светла Стоянова, заместник-кмет на община Нова Загора:

„Благодарение на работата ни с Местната инициативна група имаме възможност да привлечем допълнителни средства, които да инвестираме в региона с цел подобряване на условията за живот. Проектите са за благоустрояване на градски парк, за изграждане на спортен комплекс по тенис, за изграждане на нов обреден дом в гробищния парк, ограда на един от парковете, по-малките паркове в града и проекти за изграждане на система за видеонаблюдение в град Нова Загора и селата, които са от огромно значение за местното население.

С реализирането на подобни проекти успяваме да подкрепим и да развиваме и спорта, и цялостната инфраструктура на града ни. Смятаме, че по този начин ще осигурим по-добра среда за живот. С идеята за реализиране на видеонаблюдение в града и в селата на общината успяваме да създадем една по-безопасна среда на живот.

 Николай Николов, председател на МИГ Нова Загора:

„Сформирането на Местна инициативна група Нова Загора спомага за развитието на региона. През годините на действието на МИГ-а той се оказа една възможност за повишаване на потенциала на развитие на модерно и екологично земеделско производство, внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на икономиката, както и подобряването качеството на живот. Така че, МИГ е една важна институция, която се оформя като притегателен център за всички хора, които искат да се развиват на територията на община Нова Загора.“

 

Текст и снимки: Таня Борисова

Видео по темата: 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.