НИМХ – БАН обяви оранжев код за областите Ямбол, Хасково, Бургас и Кърджали

Локално са възможни количества и до 60 литра на квадратен метър

Предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в областите Ямбол, Хасково, Бургас и Кърджали, издаде Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) за днес,  25.10.2017 г. Локално са възможни количества и до 60 л/кв.м. В областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Сливен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен и Варна  предупреждението е жълт код (първа степен) за валежи с количества от 15 до 30 л/кв.м за денонощие. През изминалото денонощие речните нива в страната са се повишили. По-съществени повишения, следствие на валежи са отчетени във водосборите на р. Искър (до + 84 см), на р. Чеписнка (до + 21 см) и на р. Места (до + 28 см). Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 43 см до + 84 см

Черноморски басейн: повишения до + 8 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 21 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 28 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн  повишения на речните нива, следствие на валежи, ще има във водосборите на р. Лефеджа (приток на р. Янтра) и р. Русенски Лом. Водните нива в останалата част от реките в басейна ще започнат да се понижават, като повишения ще има само в долните течения на основните реки, следствие на оттичане. От днес пониженията вече ще са в реките от целия басейн, като повишения ще има все още в долните течения на основните реки до вечерните часове на 26 октомври, следствие на оттичане. На 27 октомври речните нова в целия басейн ще се понижават.

В периода 24-25 октомври опасност от поройни наводнения ще има   във водосбора на р. Лефеджа, както и в средните и долни части от водосбора на р. Русенски Лом около 14:00 UTC (+3 часа местно време) на 24 октомври. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 октомври ще бъдат над средно многогодишните стойности. Ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-съществени ще бъдат във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега. Днес и на 25.10 ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 26 и 27 октомври водните нива на реките в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 25, 26 и 27 октомври, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес в резултат на валежи повишения ще започнат повишения на речните нива в целия водосборен басейн на р. Янтра. Значителни повишения се очакват през нощта на 24 срещу 25 октомври във водосбора на р. Лефеджа и горните части на водосбора на р. Янтра (над Габрово), където са възможни и локални поройни наводнения. Водното количество р. Янтра при Габрово ще премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 25.10.2017 г.. От вечерните часове днес речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има само в долното течение на основната река. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 октомвмри водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В периода 24-26 октомври се очакват повишения на речните нива вследствие на валежи, през първия ден главно в горните части на водосбора, от 25 – в средните и долните части на основните реки, като по-съществени ще бъдат те по р. Бели Лом. От вечерните часове на 25 ще започне процес на понижение на речните нива във водосбора, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река до сутрешните часове на 27 октомври. Във вечерните часове на днешния ден вследствие на очаквани интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във водосбора. С по-голяма вероятност са те във долните части на водосбора на Бели Лом, както и във водосбора след сливането на Бели и Черни Лом.

Черноморски басейн:  речните нива в басейна ще се повишават, като по съществени повишения ще има в горното течение на р. Камчия над яз. „Камчия“ и яз. „Тича“, както и в южночерноморските реки Средецка, Факийска, Велека, Резовска. От вечерните часове на 25 октомври ще започнат понижения на речните нива, като все още повишения ще има до сутрешните часове на 26 само в долните течения на основните реки в басейна. На 27 (петък) нивата ще се понижават или ще са без значителни изменения. В периода 24-25 октомври опасност от поройни наводнения ще има в горните части от водосбора на р. Камчия над яз. „Камчия“ и яз. „Тича.

Източнобеломорски басейн: по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в средното течение на р. Тунджа, в старопланинските притоци на р. Марица, както и в долните части от водосборите на р. Арда и р. Бяла. От следобедните часове днес и на 26 нивата в реките от басейна ще се понижават, като все още повишения ще има само в долните течения на основните реки. На 27 октомври речните нива ще се понижават в целия басейн като повишения ще има само в долните части на р. Тунджа и р. Марица, следствие оттичане. В периода 24-25 опасност от поройни наводнения ще има във водосборите на реките Беленска, Асеновска, Мочурица и Калница (притоци на Тунджа), както и в средните и долните части от водосбора на р. Марица около 22:00 UTC (+3 часа местно време) днес. Както и  във водосбора на р. Бяла около 00:00 UTC (+3 часа местно време) утре.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

 • Водното ниво на р.Мочурица при с. Воденичане се очаква да премине жълтия праг за предупреждение във вечерните часове утре
 • Водното ниво на р.Тунджа при Ямбол е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 25 октомври
 • Водното ниво на р.Тунджа при Елхово е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 27 октомври 

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че:

 • Водното количество на р. Черна при Смолян се очаква да премине жълтия праг на предупреждение в ранните сутрешни часове на днешния ден
 • Според последните симулации водното количество на р. Елховска при Рудозем няма да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации водното количество на р. Маданска при Мадан не се очаква да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации водното количество на р. Ардинска при Ардино не се очаква да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации водното количество на р. Върбица при Златоград не се очаква да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации водното количество на р. Върбица при Върли Дол не се очаква да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации водното количество на р. Джебелска при Джебел не се очаква да премине жълтия праг на предупреждение
 • Според последните симулации водното количество на р. Елбасан дере при Крумовград не се очаква да премине жълтия праг на предупреждение.

Западнобеломорски басейн:  На 25, 26 и 27 октомври речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 25 октомври 2017 г. НИМХ – БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в областите Ямбол, Хасково, Бургас и Кърджали. Там се очакват валежи с количества от 35 до 50 л/кв.м за 24 часа. Локално са възможни количества и до 60 л/кв.м. в областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Сливен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен и Варна  предупреждението е жълт код (първа степен) за валежи с количества от 15 до 30 л/кв.м за денонощие. В областите от Северна България предупреждението е валидно до обяд днес. В областите Бургас, Варна и Добрич има предупреждение и за силен североизточен вятър с пориви до 24 м/сек.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24 октомври е 3790,4 млн. м3 и представлява 58, 4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 78, 3% от общия им обем
 • напояване – 42% от общия им обем
 • енергетика – 67, 7% от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.