НИМХ – БАН предупреждава за опасно метеорологично време в цялата страна – жълт и оранжев код

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще има значителни валежи и издаде предупреждение за опасно метеорологично време в цялата страна – жълт и оранжев код. Сумарните количества ще са между 15 и 35 л/кв.м, а на места в Югоизточна България – до 40-50 л/кв.м. През следващите 24 часа интензивни валежи на територията на страната ще има в:

Черноморски басейн – във водосборите на р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека и р. Резовска

Източнобеломорски басейн – в долното течение на р. Арда, в района на яз. „Ивайловград”, както и в горните течения на притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица, и във водосбора на р. Марешница, в долните части от водосбора на р. Бяла.
Прознозирани са 6-часови интензивни валежи комбинирани със снеготопене в

Източнобеломорския басейн – в следобедно-вечерните часове на 22 януари:
•    в долното течение на р. Марица, във водосборите на притоците ѝ Лозенска, Бисерска и Бакър дере
•    в долното течение на р. Арда в района на яз. „Ивайловград“, както и във водосборите на притоците ѝ Крумовица, Дюшун дере, Кулиджийска , Марешница; в горните части от водосбора на р. Бяла, във водосборите на притоците ѝ р. Луда река, р. Арпа дере, р. Хамбар дере и р. Кокарджа.

Прогнозирани са поройни наводнения през следващите 48 часа в:

Източнобеломорския басейн – в следобедно-вечерните часове на 22 януари:
•    в долното течение на р. Марица, във водосборите на притоците ѝ Лозенска, Бисерска и Бакър дере
•    в долното течение на р. Арда, във водосборите на притока ѝ р. Крумовица (в горното течение на р. Крумовица и във водосборите на притоците ѝ Кесибир и Дюшун дере)
•    в горното течение на р. Бяла река, във водосборите на притоците ѝ р. Хамбар дере и Кокарджа

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн на 22 януари вследствие на валежи от дъжд и сняг се очакват повишения на нивата в целия басейн. На 23 и 24 януари речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. През следващите три дни в резултат на валежи се очакват повишения в средните и долните части от водосбора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 22, 23 и 24 януари, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Краткотрайни повишения в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни днес в целия водосбор. От 23 януари водните нива ще започнат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25. януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Вследствие на валежи от дъжд и сняг днес и през следващите 1-2 дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Днес в средните и долни течения на Бели и Черни Лом и основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  

Черноморски басейн: вследствие на валежи от дъжд ще започне процес на повишение на водните нива в целия басейн. Очакват се съществени повишения в обедно-следобедните часове днес във водосборите на добруджанските черноморски реки: Провадийска, Камчия, Двойница, Хаджийска; южночерноморските реки – Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека, Силистар и Резовска. В следобедните часове днес има вероятност за поройни наводнения в долните части от водосборите на реките Провадийска, Камчия и на всички черноморски реки, разположени на юг от р. Двойница. (Двойница, Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека, Силистар и Резовска.

Източнобеломорски басейн:
от вечерните часове днес до 23 януари вследствие на валежи от дъжд и сняг ще се повишават водните нива в средните и долни части от водосборите на реките Тунджа, Марица, Арда и Бяла, като значителни повишения се очакват през нощта срещу 22, на 22 през деня и вечерта срещу 23. След 23 януари речните нива ще са в процес на понижение. В следобедните часове утре има вероятност за поройни наводнения в долното течение на р. Тунджа, в долното течение на р. Марица, във водосборите на притоците ѝ Лозенска, Бисерска и Бакърдере, в горното течение на р. Крумовица и във водосборите на притоците ѝ Кесибир и Дюшун дере, в горното течение на р. Бяла река, във водосборите на притоците ѝ Хамбар дере и Кокарджа.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Върбица при Златоград няма да достигне жълтия праг за внимание в късните часове днес.

Западнобеломорски басейн: през нощта срещу 22 януари в резултат на валежи от сняг се очакват повишения на нивата в целия басейн. На 23 и 24 януари речните нива ще понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.