НИМХ-БАН обявява оранжев кодза опасност от значителни валежи в 18 области на страната

Речните нива ще се повишават заради обилни валежи

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения. По-значителни изменения в резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени във водосборите на р. Искър до +20 см (Дунавски басейн) и р. Въча  с до -91 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -12см до +20 см;

Черноморски басейн: понижения до -2 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -91 см до +3 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -11 см до +9 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН правят прогноза:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи ще започнат повишения на речните нива във водосборите на реките, разположени на запад от водосбора на р. Огоста.  От следобедните часове на 7 и 8 октомври значителни повишения ще има във всички реки от басейна. В периода 7-8.10 опасност от поройни наводнения ще има:

 • във водосборите на реките западно от р. Огоста и в притоците на р. Огоста над яз. „Огоста“ около 06:00 UTC (+3 часа местно време) на 7.10.2017 г.
 • във водосборите на реките над яз. „Искър“, както и в средното и долното течение на р. Искър около 12:00 UTC (+3 часа местно време) на 7.10.2017 г.
 • във водосборите на р. Вит, р. Осъм и на добруджанските реки около 14:00 UTC (+3 часа местно време) на 07.10.2017 г.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 7, 8 и 9.10.2017 г. над средномногогодишните стойности. Днес oт следобедните часове ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-съществени ще бъдат във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега. На 7, 8 и 9.10 ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на река Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 7, 8 и 9.10.2017 г. около средномногогодишните стойности.  Във вечерните часове днес и утре вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на  7, 8 и 9.10.2017 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес утре нивата във водосбора все още ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 7.10., както и на 8 и 9.10., се очакват значителни повишения във водосбора: в следобедните и вечерни часове на 7 и на 8.10, главно горните и средните части на водосбора, от следобедните часове на 8.10 – и в долните му части. Вследствие на очакваните интензивни валежи през нощта на 7.10 срещу 8.10 са възможни поройни наводнения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре в резултат на валежи ще има значителни повишения на речните нива в реките от целия басейн. В периода 7-8.10 опасност от поройни наводнения ще има:

–във водосборите на р. Батовска, Провадийска река и р. Камчия около 14:00 UTC (+3 часа местно време) на 7.10.2017 г.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в реките от целия басейн. Значителни повишения ще има във водосборите на всички реки от басейна. В периода 7-8.10 опасност от поройни наводнения ще има:

 • в средното и долното течение на р. Тунджа около 16:00 UTC (+3 часа местно време) на 7.10.2017 г.
 • в планинските части от водосбора на р. Марица и в долното й течение, във водосбора на р. Арда (в притоците й Върбица, Боюкдере, Крумовица), както и във водосбора на р. Бяла около 12:00 UTC (+3 часа местно време) на 7.10.2017 г.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното количество на Черна река при гр. Смолян е възможно да премине жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 7.10.2017 г.
 • Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем е възможно да премине жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 7.10.2017 г.
 • Водното количество на р. Елбасан дере при гр. Крумовград е възможно да премине жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 07.10.2017 г.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в реките от целия басейна. По-значителни повишения ще има във водосбора на р. Доспат.  В периода 7-8.10 опасност от поройни наводнения ще има:

–        във водосборите на р. Доспат и р. Места около 12:00 UTC (+3 часа местно време) на 8.10.2017 г.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 7 октомври 2017 г. НИМХ-БАН обявява втора степен (оранжев код) за опасност от значителни валежи в областите: Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. В останалата част е в сила първа степен (жълт код) за значителни валежи.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 6.10.2017 г. е 3 791,4 млн. м3 и представлява 58,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 79,2% от общия им обем;
 • напояване – 41,9% от общия им обем;
 • енергетика – 67,7% от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.