НИМХ предупреждава за силни валежи и вятър, градушки и поледици

Обявен е оранжев код за цялата страна

За 18 март 2018 г. НИМХ-БАН издава предупреждение от втора степен – оранжев код, за цялата страната. Очакват се значителни валежи, силен вятър, рязко понижение на температурите и гръмотевици. Възможни са градушки. В североизточните райони с нахлуването на студения въздух дъждът ще премине в сняг, там се очакват и поледици.

През следващото денонощие от запад на изток ще има валежи от дъжд, временно интензивни. В повечето райони количествата ще са между 15 и 20 л/кв. м, в Рило-Родопската област, Предбалкана и Източна България между 25-35 л/кв .м. Следобяд с рязкото понижение на температурите в североизточните райони дъждът ще премине в сняг.

Хидрологична прогноза
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес водните нива на реките в басейна се понижават. От ранните часове в неделя в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. В сутрешните часове по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава, р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, в горното и средното течение на р. Огоста (притоците ѝ р. Бързия, р. Шугавица и р. Ботуня), във водосборите на р. Искър (притоците й р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър), р. Вит, в горното течение на р. Осъм. От следобедните часове на 18.03, в резултат на валежи, ще има по-значителни повишения и във водосборите на р. Янтра в горното течение над гр. Велико Търново и в притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа, във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки.
На 19 март речните нива в басейна временно ще се понижат, като все още ще останат високи, като повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От следобедните часове на 19 и на 20.03 в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има нови повишения на речните нива в басейна, по-значителни ще бъдат повишенията в горните и средните течения на основните реки в басейна.

Вероятност за поройни наводнения има:
- В ранните сутрешни часове на 18.03.2018 г. – във водосборите на р. Габерска, в долното течение на р. Лом, в горните части от водосборите на р. Цибрица, р. Огоста (в долното течение на притока ѝ р. Ботуня), р. Искър (притоците ѝ р. Сливнишка река и р. Костинпродска притоци на р. Блато), в долното течение на р. Осъм (в притока ѝ р. Ломя) и в долните части от водосбора на р. Янтра.
- В обедните часове на 18.03.2018 г. - в горните и средните части от водосбора на р. Янтра (по основната река над гр. Велико Търново и във водосборите на притоците ѝ р. Росица, р. Белица, р. Лефеджа), в целите водосбори на р. Черни Лом и р. Малки Лом (притоци на р. Русенски Лом).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 18, 19 и 20.03.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора се понижават. От ранните часове на 18.03 и на 19.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значително ще се повишат водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 18, 19 и 20.03.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес водните нива във водосбора ще се понижават. От сутрешните часове на 18.03 в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Янтра - сутринта в долните части от водосбора, а в обедните часове и в горното течение над гр. Велико Търново и притоците ѝ р. Росица, р. Белица, р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19 и 20.03.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес нивата във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18.03 и в периода до 21.03 ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи. Значителни ще бъдат повишенията във вечерните часове на 18.03 и през нощта срещу 19.03 в горните и средни части от водосбора на р. Бели Лом и р. Черни Лом, където има вероятност за поройни наводнения. В периода от вечерните часове на 19.03 до сутрешните часове на 21.03 има вероятност за локални разливи в ниските части на р. Русенски Лом след сливането на р. Бели и Черни Лом. От вечерните часове на 19.03 водното количество в р. Русенски Лом ще бъде около прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават. В следобедните и вечерни часове на 18.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: р. Батова, р. Провадийска и притока ѝ р. Девня, р. Камчия и притока й Луда Камчия, р. Двойница, р. Бяла, р. Хаджидере, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка. На 19.03 речните нива в басейна временно ще се понижават, повишения на речните нива ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. В сутрешните часове на 20.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат във водосборите на р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия и в горните течения от водосборите на р. Двойница, р. Хаджидере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Чукарска, р. Русокастренска и р. Средецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Вероятност за поройни наводнения има:
•    В обедните часове на 18.03.2018 г. – в горните части от водосборите на притоците на р. Камчия (р. Врана, р. Голяма Камчия над яз. Тича и р. Луда Камчия над яз. Камчия).

Източнобеломорски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават. От ранните часове на 18.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. От ранните часове на 18.03 по-значителни ще бъдат повишенията на речните нива във водосборите на реките: р. Марица в притоците ѝ р. Тополница, р. Луда Яна, р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска; р. Арда в горното течение над яз. Кърджали. От следобедните часове на 18.03 и на 19.03 по-значителни ще бъдат повишенията на речните нива във водосборите на реките р. Тунджа; р. Марица в притока ѝ р. Сазлийка и в долното течение на основната река; р. Арда в горното течение над яз. Кърджали и в притоците ѝ р. Върбица и в горното течение на р. Крумовица. На 19.03 ще има временни понижения на речните нива в горните и средните части от водосборите на основните реки, а в долните течения все още водните нива ще се повишават. От вечерните часове на 19 и на 20.03 в резултат на валежи се очакват нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа и в долните течения на р. Марица и р. Струма.
Вероятност за поройни наводнения има:
- В сутрешните часове на 18.03.2018 г – в горните части от водосборите на р. Въча и целия водосбор на р. Девинска (притоци на р. Марица), в горните части от водосбора на р. Арда.
- В обедните часове на 18.03.2018 г. – в притоците от горните части на водосбора на р. Тунджа над яз. Жребчево и  във водосборите на притоците ѝ р. Беленска река, р. Асеновска, р. Мочурица, р. Боа и в горното течение на р. Поповска.
- Във вечерните часове на 19.03.2018 г. – в притоците от горните части на водосбора на р. Арда и в притока ѝ р. Върбица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:
-    Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 19.03.2017 г..
-    Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 19.03.2017 г..
-    Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще се задържи над жълтия праг за предупреждение през следващите дни, като във вечерните часове на 20.03.2018 г. се очаква водното ниво да премине над оранжевия праг за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:
-    Водните количества на р. Черна при гр. Смолян във вечерните часове на 18.03.2018 г. ще бъдат над жълтия праг за внимание.
-    Според последната симулация водните количества на р. Елховска при гр. Рудозем няма да преминат над жълтия праг за внимание във вечерните часове на 18.03.2018 г.

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават. От ранните часове на 18.03 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. На 19.03 речните нива в горните течения на основните реки временно ще се понижават, като в средните и долните течения все още ще има повишения на водните нива вследствие на оттичане. От следобедните часове на 19.03 и на 20.03 сутринта в резултат на валежи от дъжд и сняг се очакват нови повишения на водните нива на реките в басейна, по-значителни ще бъдат в долното течение на р. Места и във водосбора на р. Струма.

Вероятност за поройни наводнения има:
- В сутрешните часове на 18.03.2018 г – в целия водосбор на р. Доспат, в горните части от водосбора на р. Места (притоците ѝ р. Черна Места, р. Бела Места, р. Грамадна, р. Честна, Белишка, р. Изток) и долните части от водосбора на р. Места (притоците ѝ р. Канина и р. Бистрица), в горните части от водосбора на р. Струма (притока ѝ р. Брезнишка приток на р. Конска река) и във водосборите на р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица, р. Влахинска, р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница (притоци в средното и долното течение на р. Струма).
- В следобедните и вечерни часове на 19.03.2018 г. – в долното течение на р. Места в притоците ѝ р. Брезнишка и р. Неврокопска и в притоците на р. Струма (р. Джерман, р. Рилска, р. Лисийска, р. Благоевградска Бистрица, р. Логодашка, р. Мелнишка и р. Пиринска Бистрица).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.