Нов Устройствен правилник на МЗХ прие МС

Оптимизира се структурата и числеността на административните звена в министерството

Министерският съвет прие новия Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. С приемането на Устройствения правилник се предвиждат съкращения на 10 % от служителите в Централната администрация в МЗХ, което е около 60 човека. От 1 януари 2010 г. ще започнат съкращения и в областните и общински служби, както и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – агенции и служби към МЗХ и в техните териториални звена в страната. Съкращенията там ще бъдат над 15 %  и ще засегнат около 2000 човека. От тях 125 ще бъдат прехвърлени към ДФ „Земеделие”, във връзка с изпълнение на изискване на Европейската комисия.  Съкращенията в Централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се предприемат в изпълнение на изискване на Министерство на финансите за съкращаване на администрацията.

Новият Устройствен правилник  урежда функциите, структурата, числеността и организацията на работа на администрацията на Министерството на земеделието и храните и правомощията на министъра на земеделието и храните като орган на изпълнителната власт, провеждащ държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство и аквакултурите.

Целта е да се оптимизира структурата и числеността на административните звена в министерството, да се прецизират техните функционални характеристики и да се преодолеят дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани в Устройствения правилник. 

С него се регламентира важна промяна, свързана със създаване на 28 областни дирекции „Земеделие” като специализирани териториални администрации по чл. 38,  ал. 2 от Закона за администрацията чрез отделянето им от структурата на министерството и обособяването им като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

Функциите на областните дирекции на практика проектират всички основни функции на МЗХ, тъй като през годините, освен в областта на опазване на земеделските земи, са им добавяни и функции във връзка с животновъдството, растениевъдството, приемането на заявки за директни плащания и приемане на проекти за Държавен фонд „Земеделие” и др. Концентрацията на важни и стратегически функции на местно ниво налагат техните ръководители да поемат отговорността на органи на изпълнителната власт по смисъла на  Закона за администрацията.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.