1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Нова класификация на радиоактивните отпадъци съгласно стандартите на МААЕ

Нова класификация на радиоактивните отпадъци съгласно стандартите на МААЕ

Измененията са във връзка с промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Министерският съвет прие нова Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и направи промени в Наредбата за осигуряване на безопасността при управление на отработено ядрено гориво. Измененията са във връзка с промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия, които въведоха изискванията на нова европейска директива по този въпрос. Те са съобразени и с актуалните документи на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

С първата наредба се въвежда класификация на радиоактивните отпадъци (РАО), в която са отразени стандартите на МААЕ и е доразвита тяхната категоризация. Актуализирани са изискванията за дозовите ограничения за населението. Поставено е изискване към геоложката формация, в която ще бъде поместено съоръжението за погребване на отпадъците, да осигури тяхното изолиране от биосферата за не по-малко от 100 000 години. Разписани са по-подробно съдържанието на плана за затваряне на съоръжение за погребване на РАО, както начинът за определяне на отговорностите за осъществяване на контрол след това. Напълно е преработена десетата глава „Система за управление“ съобразно новата концепция за преход към интегрирана система на управление по стандартите за безопасност на МААЕ.

С промените във втората наредба, касаеща отработеното ядрено гориво, се въвеждат основни принципи като – минимализиране на генерирането на радиоактивни отпадъци; пасивна безопасност; прилагане на степенуван подход; осигуряване на подкритичност и отвеждане на остатъчното топлоотделяне; поддържане на въздействието от йонизиращото лъчение върху персонала, населението и околната среда на възможно най-ниското разумно достижимо ниво. Направени са промени в терминологията, главно в областта на аварийното планиране и готовност. Напълно преработена е глава седма „Система за управление“ според новата концепция за преход към интегрирана система за управление, съгласно стандартите за безопасност на МААЕ.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.