Нови правила за работа на Съвета по животновъдство

Правилникът е внесен за одобрение от земеделския министър

Новите правила за работа на Съвета по животновъдство станаха ясни преди дни. Те включват промени в изискванията за Национално представените организации и областните съвети по животновъдство. Правилникът е внесен за одобрение от земеделския министър. Крайният срок е 25 ноември и до тогава могат да се приемат предложения. В период от 3 месеца след тази дата, животновъдите ще могат да заявят участие в състава на Съвета

Изискванията са членство в Съвета по животновъдство на национално представените организации са следните -  трябва да са вписани като юридически лица за извършване на дейност в обществена полза и да са работили активно през последните 2 години, което се доказва с документи за платен членски внос на всички участници. Членовете на Съвета по животновъдство са задължени да отглеждат минимум 30 на сто от вида животни в дадена областна структура. Промените, свързани с областните съвети по животновъдство включват задължително избиране на председател и заместник-председател на Областните съвети. Мандатът им е две години. Секретар на Областните съвети трябва да бъде служител на съответната Областна дирекция „Земеделие“. Всички животновъди могат да бъдат членове на областния съвет, ако извършват дейност на територията на областта. 

Автор: Елена Дочева