1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Нови правила за целия ЕС относно опаковките

Нови правила за целия ЕС относно опаковките

Европейски зелен пакт: прекратяване на разхитителното опаковане, увеличаване на повторната употреба и рециклирането, сертифициране на поглъщането на въглерод

Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС относно опаковките, за да се пребори с този постоянно растящ източник на отпадъци и с объркването на потребителите. Средно, всеки европеец генерира годишно почти 180 кг отпадъци от опаковки и без предприемане на действия, до 2030 г. отпадъците от опаковки в ЕС ще се увеличат допълнително с 19 %, а отпадъците от пластмасови опаковки даже с 46 %.

Новите правила имат за цел да спрат тази тенденция. Те ще осигурят на потребителите възможности за опаковки за многократна употреба, ще премахнат излишното опаковане, ще ограничат прекомерното опаковане и ще осигурят ясни етикети в помощ на правилното рециклиране. За промишлеността те ще създадат нови възможности за стопанска дейност, особено за малките дружества, ще намалят необходимостта от първични материали, като увеличат капацитета на Европа за рециклиране и като направят Европа по-малко зависима от първични ресурси и външни доставчици. Ще насочат сектора на опаковките по пътя към постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата.

Комисията също така внася яснота за потребителите и промишлеността по отношение на пластмасите на биологична основа и компостируемите и биоразградимите пластмаси, като определя за кои приложения такива пластмаси са наистина полезни за околната среда и как те следва да бъдат проектирани, обезвреждани и рециклирани.

Предложенията са основни градивни елементи на плана за действие за кръгова икономика на Европейския зелен пакт и неговата цел за превръщане в норма на устойчивите продукти. Те също така отговарят на конкретни искания на европейците, изразени по време на Конференцията за бъдещето на Европа.

Предотвратяване на отпадъците от опаковки, увеличаване на повторната употреба и повторното пълнене и превръщане до 2030 г. на всички опаковки в рециклируеми

Предложеното преразглеждане на законодателството на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки има три главни цели. Първо, за да се предотврати генерирането на отпадъци от опаковки: намаляване на количеството им, ограничаване на излишното опаковане и насърчаване на решения за опаковки за повторна употреба и повторно пълнене. Второ, за да се стимулира висококачественото рециклиране („затворен цикъл“): превръщане до 2030 г. на всички опаковки на пазара на ЕС в рециклируеми по икономически жизнеспособен начин. И накрая, намаляване на необходимостта от първични природни ресурси и създаване на добре функциониращ пазар за вторични суровини, като се увеличи използването на рециклирани пластмаси в опаковките посредством задължителни цели.

opakovki

Главната цел е намаляване на отпадъците от опаковки с 15 % до 2040 г., на държава членка и на глава от населението, в сравнение с 2018 г. Това би довело до общо намаляване на отпадъците в ЕС с около 37 % в сравнение със сценария, в който законодателството остава непроменено. Това ще се постигне както чрез повторна употреба, така и чрез рециклиране.

За да се насърчи повторната употреба или повторното пълнене на опаковки, които през последните 20 години се намалели стремително, дружествата ще трябва да предлагат на потребителите определен процент от своите продукти в опаковки за многократна употреба или многократно пълнене, например напитки и ястия за вкъщи или доставки в електронната търговия. Също така ще има известна стандартизация на форматите на опаковките и ясно етикетиране на опаковките за повторна употреба.

С цел справяне с явно излишното опаковане, ще бъдат забранени определени форми на опаковане, например опаковки за еднократна употреба за храни и напитки, когато се консумират в ресторантите и кафенетата, опаковки за еднократна употреба за плодове и зеленчуци, шишенца за шампоани и други миниатюрни опаковки в хотелите.

Много мерки имат за цел да направят опаковките напълно рециклируеми до 2030 г. Това включва определяне на критерии за проектиране на опаковките; създаване на задължителни депозитни системи за връщане за пластмасови бутилки и алуминиеви кутии за напитки; и поясняване кои много ограничени видове опаковки трябва да бъдат компостируеми, за да могат потребителите да ги изхвърлят с биологичните отпадъци.

Ще има също така задължителни ставки за рециклирано съдържание, което производителите трябва да включат в новите пластмасови опаковки. Това ще спомогне за превръщането на рециклираната пластмаса в ценна суровина - както вече беше показано с примера с бутилките от PET в контекста на Директивата за пластмасите за еднократна употреба.

Предложението ще премахне объркването относно това коя опаковка в кой кош за отпадъци трябва да бъде изхвърлена. Върху всяка опаковка трябва да има етикет, показващ от какво е изработена опаковката и в кой поток отпадъци следва да отиде. Контейнерите за събиране на отпадъци ще носят същите етикети. Навсякъде в ЕС ще се използват едни и същи символи.

До 2030 г. предложените мерки ще доведат до намаляване на емисиите на парникови газове от опаковките на 43 милиона тона в сравнение с 66 милиона, ако законодателството остане непроменено - намалението е приблизително толкова, колкото са годишните емисии на Хърватия. Потреблението на вода ще намалее с 1,1 млн. m3. Разходите за икономиката и обществото от екологичните щети ще намалеят с 6,4 милиарда евро в сравнение с базовия сценарий за 2030 г.

Предложението относно опаковките и отпадъците от опаковки предстои да бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета съгласно обикновената законодателна процедура.

Рамката на политиката относно пластмасите на биологична основа, биоразградимите и компостируемите пластмаси ще направлява бъдещата работа на ЕС по този въпрос, например изискванията за екопроектиране на устойчиви продукти, програмите за финансиране и международните дискусии. Комисията насърчава гражданите, публичните органи и предприятията да използват тази рамка при вземането на решения по отношение на своите политики, инвестиции или покупки.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.