Ново огнище на птичи грип в село Косово, община Брегово

В определената 3-километрова предпазна зона попадат селата Косово и Ракитница

Ново първично огнище на птичи грип е открито в лично стопанство в село Косово, община Брегово, област Видин. За това съобщи Агенцията по безопасност на храните. Издадена е Заповед № РД 11-2628/17.12.2018 г. за хуманно унищожаване на птиците в засегнатото от инфекцията стопанство. Изисква се също механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, а също на дворовете и улиците около обекта. В определената 3-километрова предпазна зона попадат селата Косово и Ракитница, а в 10-километровата предпазна зона влизат град Брегово и селата Тияновци, Делейна, Балей, Гъмзово и Каниц.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар