Няма незаконна сеч в местността Момчов гьол, на територията на ДГС Царево

На сечището е поставена информационна табела, според нормативните изисквания

Няма незаконна сеч на територията на Държавно горско стопанство Царево, местността „Момчов гьол”. Това показа проверка на място на екип от горски служители от Регионална дирекция по горите – Бургас и Държавно горско стопанство – Царево. Проверката е инициирана от видео – материали, публикувани в социалната мрежа, които показват добита и складирана дървесина в местността „Момчов гьол”, в териториалния обхват на дейност на Регионална дирекция по горите – Бургас. 

Инспекцията показа, че е извършена сеч на територията на четири подотдела. На сечището е поставена информационна табела, според нормативните изисквания. Сечта е започнала на 7 януари 2016 г. и е със срок  на действие до 31 май 2016 г. Дейността се извършва в държавна горска територия. Тъй като става въпрос за зимен обект, дървесината е складирана на асфалтов път. Всички изисквания по наредбата за сечите са спазени. Има одобрен технологичен план за извеждане на сечта и издадено позволително за сеч, което е качено на страницата на Изпълнителна агенция по горите.  Добита е около 400 куб. м. дъбова дървесина.