Няма осъдително решение по отношение на БАБХ по жалба на Генка Шикерова

От Агенцията възразяват, че изборът на изпълнител на обезвреждането на страничните животински продукти се крие

Административният съд София-град (АССГ) не се е произнесъл с осъдително решение по жалба на Генка Шикерова. Съдът издава определение с № 6353 от 11.10.2018 г. в закрито съдебно заседание във връзка с прекратено административно производство поради неподписано от страна на Генка Шикерова заявление за достъп до обществена информация, свързана с обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП). С посоченото определение АССГ е отменил решението, с което е било прекратено административното производство и е изпратил преписката на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за произнасяне по заявлението, въпреки че не е подписано от Генка Шикерова. Обжалваното решение за прекратяването на административното производство по искането за достъп до обществена информация е съобразено със съдебна практика на Върховния административен съд.

Българската агенция по безопасност на храните ще се съобрази със съдебното определение и ще продължи процедурата по заявлението за достъп до обществена информация съгласно изискванията на приложимия Закон за достъп до обществена информация.

В случаите на подадени заявления за достъп до обществена информация, които не са подписани от подателите им, не са постановявани откази, а са дадени указания и срок на подателите за отстраняване на нередовността. Макар в Закона за достъп до обществена информация да липсва задължение за подателя на искането да подпише същото, такова задължение е налице по  силата на чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

От 1 януари 2018 г. досега, Българската агенция по безопасност на храните е предоставила пълен или частичен достъп по повече от 50 броя заявления, подадени от физически и юридически лица, които са били подписани, независимо дали са подадени по електронен път или на хартиен носител.

Българската агенция по безопасност на храните категорично възразява срещу твърденията на г-жа Шикерова, че изборът на изпълнител на обезвреждането на страничните животински продукти се крие от Агенцията, защото те са възложени публично и прозрачно, по реда и при условията на Закона за обществените поръчки. Процедурите са обявени публично както в регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки, така  и на интернет страницата на БАБХ.

Във връзка със запитванията на г-жа Генка Шикерова с цел да осигури необходимия диалог с медиите при предоставяне на информация, на 5 август тази година БАБХ изпрати писмо към NOVA кога в програмата ѝ е предвиден репортаж по темата с обезвреждането на страничните животински продукти. От телевизията официално отговориха, че органите на управление на „Нова Броудкастинг Груп“ АД не са одобрявали за включване в програмата на телевизионните канали на дружеството репортаж във връзка със събирането и унищожаването на СЖП.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.