Областните и общински служби по земеделие ще работят и по празниците

До 15-ти май е крайният срок за подаване на заявления за плащания на площ

МЗХ припомня на земеделските стопани, които искат да кандидатстват за подпомагане по линия на преките плащания на площ, че областните и общински служби по земеделие ще работят от 8.00 до 20.00 часа всеки ден, включително в почивните дни и на националните празници.

В срок до 15 май земеделските производители могат да подават заявления и до 31 май да правят корекции и допълнения без да губят част от полагащите им се плащания.

Agro.bg напомня, че до 15 май т.г. земеделските производители, които имат право на плащания за единица площ, могат да регистрират без санкции земите, които стопанисват. След тази дата размерът на субсидията ще се намалява с 1% дневно.

До 31 юли т.г. пък е срокът, в който земеделските стопани е необходимо да осигурят и при поискване да представят документи за правно основание за ползване на земята – документи за собственост или съсобственост, за аренда, наем или други.

В инструкциите на МЗХ до всички общински служби по земеделие подробно се описват условията и редът за попълване и представяне на заявленията за регистрация на земеделските площи и животни, с които може да се кандидатства за подпомагане, необходимите документи, които трябва да бъдат приложени, както и редът за извършване на промени и допълнения във вече подадени заявления.

От Министерство на земеделието и храните съобщават, че до този момент общо 2 896 388 ха обработваема земеделска земя е регистрирана за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ в Системата за идентификация на земеделските парцели. Това представлява 80,5% от площите, регистрирани през 2008 година. Над 24 000 заявления за подпомагане през 2009 година вече са подадени в общинските служби по земеделие.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.