Община Никопол е спечелила проект по ос 4 - “Лидер” от ПРСР

Общата сума по проекта, която ще получи Общината безвъзмездно е 181 562 лева

Проектът е за „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи  в селските райони”, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, каза Анелия Димитрова, главен експерт в Община Никопол и координатор на проекта, съобщи в. “Посредник”.

“Основната цел на проекта е в съответствие с целите на подхода “Лидер” като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано развитие да доведе до засилване участието и организирането на местната общност в процесите на развитие на  община Никопол, чрез създаването на активни партньорства на местно ниво за реализиране на инициативи, осигуряващи дългосрочно устойчиво развитие на района”, допълва г-жа Димитрова.
В рамките на проекта на територията на общината ще бъде създадена местна инициативна група като след това нейните членове ще бъдат подпомогнати в придобиването на умения и изграждането на капацитет сред местните общности както и ще бъде изградена стратегия за местно развитие.

“Проектът в Никопол ще протече в три етапа, обяснява Анелия Димитрова. - В първия ще бъдат направени проучвания, информиране на населението, обучение и подготовка за изготвяне на Стратегията за местно развитие, а след това ще предстои етапът на регистрацията на  Местната инициативна група (МИГ) и кандидатстване за утвърждаването й в Министерството на земеделието и храните. В третия етап се предвижда групата да включи в реализацията на стратегията и местното население. На 7 и 8 юли пък беше проведено обучение в екипно взаимодействие, в което взеха участие членовете на екипа и представителите на останалите ни партньори по този проект. Предстои ни обучение на местни лидери и включването им в работни групи за  разработването на Стратегията за местно развитие, както и да бъдат проведени проучвания за мнението и нагласите на населението, за  оценка на възможностите за развитие на бизнес в района и за  оценка на природните ресурси  и възможностите за развитие на природоопазващи икономически дейности. Ще бъде проучен и опитът на вече утвърдили се в европейската практика Местни инициативни групи.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.