Очакват се краткотрайни повишения във водосборите на някои реки

Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в цялата страна са се задържали без съществени изменения. В резултат на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания (от - 21 см до + 17 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 21 см до + 17 см

Черноморски басейн: колебания от - 3 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 12 см

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от - 6 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес водните нива в басейна ще са без съществени изменения. На 15 и 16 вследствие на валежи се очакват краткотрайни колебания на нивата във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 ноември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес водните нива ще се задържат без изменение. През периода 14-16 ноември в резултат на валежи се очакват незначителни колебания на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 ноември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес водните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 15 и 16 в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата в горните течения на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн:  днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на родопските притоци на р. Марица, в горното течение на р. Арда и във водосборите на притоците ѝ – Елховска, Маданска, Върбица (както и притоците ѝ р. Узун дере и р. Къзалач). По-съществени повишения се очакват в горното течение на р. Върбица. На 15 и 16 речните нива ще се задържат без съществени изменения.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи в следобедно-вечерните часове днес, през нощта срещу 14 и на 15 ноември се очакват краткотрайни повишения на речните нива в долните течения на реките Места и Струма. По-съществени колебания са възможни във водосборите на реките Лебница и Струмешница, притоци на Струма. На 16 ноември водните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 14 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13 ноември 2017 г. е 3769,2 млн. м3 и представлява 58, 1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78, 1% от общия им обем
  • напояване – 42, 7% от общия им обем
  • енергетика – 66, 5% от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.