Очакват се понижения на речните нива

Според прогнозата на НИМХ-БАН за 13 юли на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: по-голяма част от водните нива на реките през последното денонощие  са се понижили. По-значителни понижения на речните нива са отчетени в долните течения на основните реки в басейна: на р. Искър при с. Ореховица с до -75 см; на р. Вит при с. Биволаре с до -54 см; р. Осъм при с. Изгрев с до -276 см и на р. Янтра при с. Каранци с до -34 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -25 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -4 до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие, в по-голямата част от басейна са се понижили. Регистрираните колебания на водните нива във водосбора на р. Тунджа са от –6 см до +2 см, на р. Марица от -29 см до +15 см и на р. Арда са от -20 см до +19 см. По-значително повишение в резултат на оттичане е отчетено на р. Мочурица при с. Чарда с до +39 см. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-66 см до +64 см) и на р. Въча при гр. Девин (-69 см до +69 см). Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките  са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води. 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на водните нива, в резултат на валежи, са възможни днес  в планинските части от водосбора на р. Огоста и утре в следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 юли  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават. В резултат на оттичане днес ще има повишения на водните нива в долното течение на основната река и водните количества при с. Ореховица ще бъдат около жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 юли  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на водните нива, в резултат на валежи, са възможни във водосборите на Северночерноморските реки в следобедните и вечерни часове на 13 юли.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес все още са възможни незначителни повишения в долните части на реките Марица и Тунджа, вследствие на оттичане. В следобедните и вечерни часове на 13 юли, в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на нивата във водосборите на планинските притоци от горното течение на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,  че водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 13 юли ,  в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на НИМХ-БАН за 13 юли  на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.07.2018 г. е 5 230,0 млн. м3 и представлява 80,6% от сумата на общите им обеми, което с 0,3 млн. м3 по-малко от предишния ден.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,0% от общия им обем;
  • напояване – 64,9% от общия им обем;
  • енергетика – 90,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:
  • Язовир „Кърджали“ – 480,121 млн. м3, което е 96,56% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 361,749 млн. м3, което е 93,29% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 135,060 млн. м3, което 86,19% от общия му обем.

        2. Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 81,574 млн. м3, което е 57,36% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 233,320млн. м3, което е 58,33% от общия му обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.